Socialtandpleje

Socialtandpleje er et tandplejetilbud til de mest udsatte og hjemløse borgere.

For at kunne deltage skal man være 22 år og opefter og have tilknytning til Slotsgården, Perron 4, Hjørnestenen, Blommevej eller Ladegården, men tilbuddet er også gældende for borgere som modtager støtte i form af SKP (§99) eller mestringsvejledning (§ 82 og 85)

Det er borgerens sociale forhold, funktionsevne og behandlingsbehov som giver ret til at benytte socialtandpleje, dette er uafhængigt af deres forsørgelsesgrundlag.

Når borgeren er henvist til socialtandplejen, kontaktes støttepersonen eller borgeren i forhold til mødetidspunkt for forundersøgelse inkl. røntgenbilleder.

Behandlingsbehovet beror på den tandfaglige vurdering og naturligvis med borgerens accept.

Det aftales med tandpersonalet hvordan det efterfølgende behandlingsforløb bedst muligt kan tilrettelægges med hensyntagen til borgerens udfordringer.

Tandbehandlingen kan indeholde:

  • Fjernelse af dårlige og smertende tænder
  • Fyldninger
  • Tandrensning
  • Hjælp til at holde tænderne sunde fremadrettet
  • En aftagelig smileprotese, såfremt borgeren er socialt hæmmet af tandløshed.

Når behandlingsforløbet er gennemført eller borgerens sociale forhold forbedres, henviser socialtandplejepersonalet borgeren videre til privat praktiserende tandlæge, Omsorgstandpleje eller Specialtandpleje afhængig af borgerens situation og sundhedstilstand.

Man skal henvises til ordningen gennem sygeplejerske Charlotte/Perron 4 eller sundhedsfaglige medarbejder Caja/Hjørnestenen.

Det anbefales at støttepersonen eller borgeren udfylder henvisningsskemaet på forhånd.

Skemaet kan findes her på siden eller ved at kontakte det henvisende personale.
Se kontakt oplysninger.

Klagemulighed
Er der vurderet, at du ikke er berettiget til socialtandpleje, og er du uenig i dette, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Perioden, hvor borgeren kan benytte Socialtandplejen, afhænger af en samlet vurdering i forhold til behandlingsbehov, borgerens sociale forhold samt kooperation ved tandbehandlingen. Vi har erfaring for at samarbejde og håndholdt ledsagelse har stor effekt for borgerens samlede behandlingsresultat.

Tilbuddet er gældende for en periode, hvorefter socialtandplejepersonalet gerne hjælper med at anvise borgeren til et mere etableret tandplejesystem.

Tandklinikken på Østervangsskolen
Dronningborg Boulevard 33
8930 Randers
Tlf.: 3059 2144

Der er telefontid fra kl. 08.00-15.00 på hverdage.

Sygeplejerske Perron 4
Charlotte
Tlf.: 3036 0864
E-mail: charlotte.harbo@randers.dk

Sundhedsfaglig Hjørnestenen
Caja
Tlf.: 8915 7310
E-mail: cgl@randers.dk