Socialtandpleje

Socialtandpleje er et tandplejetilbud til de mest udsatte og hjemløse borgere.

For at kunne deltage skal man være fra 18 år og opefter og have tilknytning til Slotsgården, Perron 4, Hjørnestenen, Blommevej eller Ladegården, men tilbuddet er også gældende for borgere som modtager støtte i form af SKP (§99) eller mestringsvejledning (§ 82 og 85)

Det er borgerens sociale forhold, funktionsevne og behandlingsbehov som giver ret til at benytte socialtandpleje, dette er uafhængigt af deres forsørgelsesgrundlag.

Når borgeren er henvist til socialtandplejen, kontaktes støttepersonen eller borgeren i forhold til mødetidspunkt for forundersøgelse inkl. røntgenbilleder.

Behandlingsbehovet beror på den tandfaglige vurdering og naturligvis med borgerens accept.

Det aftales med tandpersonalet hvordan det efterfølgende behandlingsforløb bedst muligt kan tilrettelægges med hensyntagen til borgerens udfordringer.

 

Tandbehandlingen kan indeholde:

* Fjernelse af dårlige og smertende tænder

* Fyldninger

* Tandrensning

* Hjælp til at holde tænderne sunde fremadrettet

* En aftagelig smileprotese, såfremt borgeren er socialt hæmmet af tandløshed

Når behandlingsforløbet er gennemført eller borgerens sociale forhold forbedres, henviser socialtandplejepersonalet borgeren videre til privat praktiserende tandlæge, Omsorgstandpleje eller Specialtandpleje afhængig af borgerens situation og sundhedstilstand.

 

Man skal henvises til ordningen gennem sygeplejerske Charlotte / Perron 4 eller sundhedsfaglige medarbejder Caja /Hjørnestenen.

Det anbefales at støttepersonen eller borgeren udfylder henvisningsskemaet på forhånd.

Skemaet kan findes her på siden eller ved at kontakte det henvisende personale.
Se kontakt oplysninger.

Klagemulighed
Er der vurderet, at man ikke er berettiget til socialtandpleje og er uenig i dette, kan der klages til Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Perioden, hvor borgeren kan benytte Socialtandplejen, afhænger af en samlet vurdering i forhold til behandlingsbehov, borgerens sociale forhold samt kooperation ved tandbehandlingen. Vi har erfaring for at samarbejde og håndholdt ledsagelse har stor effekt for borgerens samlede behandlingsresultat.

Tilbuddet er gældende for en periode, hvorefter socialtandplejepersonalet gerne hjælper med at anvise borgeren til et mere etableret tandplejesystem.

 

Tandklinikken på Østervangsskolen

Dronningborg Boulevard 33

8930 Randers

Tlf: 3059 2144 på hverdage fra kl. 8.00 - 15.00

 

Charlotte, sygeplejerske Perron 4
Tlf.: 3036 0864
E-mail: charlotte.harbo@randers.dk

eller                  

Caja, sundhedsfaglig Hjørnestenen
Tlf.: 8915 7310
E-mail: cgl@randers.dk