Specialtandpleje

Specialtandplejen er for personer, der på grund af nedsat funktionsevne ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af:

  • psykisk udviklingshæmning
  • sindslidelse
  • andet (for eksempel svære fysiske handicaps)

Specialtandplejetilbuddet omfatter undersøgelse, forebyggelse og behandling. Vi lægger især vægt på at forebygge, så du kan bevare dine tænder så sunde som muligt.

Personalet i specialtandplejen er særligt uddannet og har stor erfaring i at behandle personer med specielle behov.

Behandlingen foregår på dine betingelser, og vi tager os god tid. Du er altid velkommen til at tage en ledsager med. Klinikken er indrettet handicapvenligt.

Det er vigtigt for personalet i specialtandplejen at have et tæt samarbejde med dig, dine pårørende og dine nære personer, så vi kan behandle dig så godt som muligt.

Vi kommer gerne ud i institutioner, på bosteder med mere og giver vejledning og information om tandpleje.

Når du er tilmeldt Specialtandplejen foregår behandlingen på:

Specialtandplejeklinikken
Sundhedscenter Thors Bakke
Biografgade 3
8900 Randers C

Se klinikkens placering på Google Maps.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse fastsætter hvert år egenbetalingen for deltagelse i Specialtandplejen.

I 2024 skal du betale 2.200 kr. om året for at modtage specialtandpleje.

Transport til og fra klinikken skal du selv betale.

Henvisning til specialtandpleje

Læger, tandlæger, pædagoger og andre af dine nære personer kan henvise dig til den kommunale specialtandpleje.

Det skal være en som kender dig og dine sygdomme/funktionsnedsættelser godt.

Har du ikke mulighed for at udfylde blanketten online der mulighed for at printe Henvisningen til Specialtandplejen her

Du vil blive indkaldt til en vurdering af, om du er berettiget til Specialtandpleje, når du er blevet henvist.

Klagemulighed

Er der vurderet, at du ikke er berettiget til specialtandpleje, og er du uenig i dette, kan du klage til Styrelsen for Patientklager