Cykelpotentiale i Randers

Kortlægning af cyklens potentiale ud fra 2 måneders gps-data fra biler.

Kortlægningen baserer sig på det potentiale, der findes i en overflytning af kortere bilture til cykel. Overflytningen fra bil til almindelig cykel vurderes at være størst på ture med en længde på mellem 0,5 og 5 km. For elcykler vurderes potentialet at være størst på ture op til 15 km.

Cykelpotentialet er beskrevet via en række tabeller og efterfølgende figurer. Figurerne i notatet skal ses som eksempler, da resultaterne ligeledes er leveret som GIS-tema, hvor detaljeringsgraden er højere end hvad figurer i notatet tillader.

Med udgangspunkt i de optegnede kort har Randers Kommune fået et redskab til at udpege de områder, korridorer eller strækninger i kommunen, hvor cykelpotentialet er størst. Det vil sige de steder hvor der køres mange korte bilture, og hvor cykel-fremmeindsatser, såsom anlæg af cykelinfrastruktur eller cykelkampagner, derfor med fordel kan målrettes.