Private fællesveje og stier

Hvad vil det sige? Hvem har ansvaret? Bor du på en privat fællesvej? Find svarerne her.

Private fællesveje er veje, som fungerer som færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom vejen ligger på. De er som udgangspunkt åbne for offentlig trafik, uden dog at være kommuneveje.

Er du i tvivl om, du selv bor ved en kommunevej eller en privat fællesvej, kan du bruge et oversigtskort over vejene i Randers Kommune.

Der skelnes mellem private fællesveje i byzone og private fællesveje på landet.

Vær opmærksom på at de private fællesveje i landzone ikke nødvendigvis er registreret, da kommunen ikke har pligt til at lave en fortegnelse over dem. Der må matrikelkort og eventuelle tinglysninger afgøre om der er tale om en privat fællesvej.

Du kan se på dette kort, om den vej du bor ved ligger i byzone eller landzone.

De røde og blå områder på kortet viser de områder, der administreres efter privatvejslovens regler om byzone.

Yderligere information