Aktindsigt

Alle borgere har ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Det er udgangspunktet for lov om offentlighed i forvaltningen.

Loven omfatter hele den offentlige forvaltning og angiver minimum for, hvad borgerne har ret til at få aktindsigt i. Retten til aktindsigt omfatter alle dokumenter i en sag fx også kort, tegninger, film og journalfortegnelser. Kommunen kan dog ikke give aktindsigt i oplysninger, der er omfattet af særlige regler om tavshedspligt.

Typer af sager, hvor borgeren ikke kan få aktindsigt

Offentlighedslovens udgangspunkt er, at alle borgere har ret til aktindsigt. Randers Kommune vil i vidt omfang give aktindsigt ud over, hvad offentlighedsloven kræver som minimum - naturligvis altid med respekt for reglerne om tavshedspligt. Men der er dog visse typer af sager, hvor kommunen pga. offentlighedslovens regler ikke må give aktindsigt.

Klagemuligheder

Statsforvaltningen Midtjylland fører efter reglerne i den kommunale styrelseslov et lovligheds tilsyn med Randers Kommune. Tilsynet er dog kun kompetent til at behandle en klage, når der ikke er nogen særskilt klageinstans. Da det sjældent er tilfældet i aktindsigtssager efter offentlighedsloven, er tilsynet kompetent til at behandle de fleste klager over afslag på aktindsigt.

Adressen til Statsforvaltningen Midtjylland er St. Blichers Vej 6, Postboks 151, 6950 Ringkøbing

Folketingets Ombudsmand udøver kontrol med den offentlige forvaltning og påser bl.a., at Randers Kommune handler lovligt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Folketingets Ombudsmand er ikke en egentlig klageinstans, men kan på eget initiativ eller på grundlag af en klage undersøge en sag nærmere.

Kontakt den afdeling i kommunen, der har sagen.

Ønsker borgeren at få aktindsigt i en sag, skal vedkommende henvende sig til den afdeling i kommunen, der har med den pågældende sag at gøre.