Udsatterådet

Rådet har blandt andet høringsret i forbindelse med politiske beslutninger og kan rejse spørgsmål om udsattes forhold og søge midler til projekter.

Udsatterådet fungerer som talerør for socialt udsatte borgere i Randers Kommune. Rådet består af repræsentanter for henholdsvis psykiatri-, hjemløse/misbrugs-, kontanthjælps/førtidspensions- og de boligsociale områder. Derudover er der i rådet fire brugere af Randers Kommunes sociale tilbud.

Udsatterådet holder et årligt stormøde og en række andre møder i løbet af kalenderåret.

I 2020 holder Udsatterådet møder på følgende datoer: 8/4, 10/6, 12/8, 16/9 og 2/12. Stormøde afholdes 21/10.

Medlemmer

Medlemmerne er valgt for en byrådsperiode ad gangen. Der har været afholdt valg til rådet i december 2017 og januar 2018.

Asger Brandstrup - formand
Brugerrepræsentant, Café Rusfri
E-mail: asger2204@gmail.com

Christian Borg - næstformand
Kontanthjælp/førtidspension: Livtagerne

Henrik Juncher
Brugerrepræsentant, Perron 4

Yvonne Bjerregaard
Boligsocial: Jennumparken

Karsten Kozak Sørensen
Brugerrepræsentant, Slotsgården

Trine Juel
Psykiatri: SIND

Pernille Mølgaard
Brugerrepræsentant, Psykiatriens Hus

Jens Peter Møller
Psykiatri: Bedre Psykiatri

Hans Lyng
Forsorg/hjemløse: KFUMs sociale arbejde

Social- og Arbejdsmarkedssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Udsatterådet. Henvendelse kan ske til AC konsulent Christian Forchhammer Foldager på cff@randers.dk