Udsatterådet

Rådet har blandt andet høringsret i forbindelse med politiske beslutninger og kan rejse spørgsmål om udsattes forhold og søge midler til projekter.

Udsatterådet fungerer som talerør for socialt udsatte borgere i Randers Kommune. Rådet består af repræsentanter for henholdsvis psykiatri-, hjemløse/misbrugs-, kontanthjælps/førtidspensions- og de boligsociale områder. Derudover er der i rådet fire brugere af Randers Kommunes sociale tilbud.

Udsatterådet holder et årligt stormøde og en række andre møder i løbet af kalenderåret.

I 2021 holder Udsatterådet møder på følgende datoer: 22/2, 7/4, 9/6, 11/8 og 1/12. Stormøde afholdes 27/10.

Medlemmer

Medlemmerne er valgt for en byrådsperiode ad gangen. Der har været afholdt valg til rådet i december 2017 og januar 2018.

Christian Borg - Formand
Kontanthjælp/førtidspension: Livtagerne
E-mail: borg5600@gmail.com
Tlf. 20 76 77 68

Asger Brandstrup - Næstformand 
Brugerrepræsentant, Café Rusfri

Henrik Juncher
Brugerrepræsentant, Perron 4

Yvonne Bjerregaard
Boligsocial: Jennumparken

Karsten Kozak Sørensen
Brugerrepræsentant, Slotsgården

Trine Juel
Psykiatri: SIND

Pernille Mølgaard
Brugerrepræsentant, Psykiatriens Hus

Jens Peter Møller
Psykiatri: Bedre Psykiatri

Hans Lyng
Forsorg/hjemløse: KFUMs sociale arbejde

Social- og Arbejdsmarkedssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Udsatterådet. Henvendelse kan ske til AC konsulent Christian Forchhammer Foldager på cff@randers.dk