Udsatterådet

Rådet har blandt andet høringsret i forbindelse med politiske beslutninger og kan rejse spørgsmål om udsattes forhold og søge midler til projekter.

Udsatterådet fungerer som talerør for socialt udsatte borgere i Randers Kommune. Rådet består af repræsentanter for henholdsvis psykiatri-, hjemløse/misbrugs-, kontanthjælps/førtidspensions- og de boligsociale områder. Derudover er der i rådet fire brugere af Randers Kommunes sociale tilbud.

Udsatterådet holder et årligt stormøde og en række andre møder i løbet af kalenderåret.

I 2024 holder Udsatterådet møder på følgende datoer:

  • 17. januar
  • 21.februar – Stormøde, Underværket
  • 10. april
  • 12. juni
  • 25. september
  • 23. oktober – Stormøde, Underværket
  • 4. december.

Medlemmer

Medlemmerne er valgt for en byrådsperiode ad gangen. Der har været afholdt valg til rådet i december 2021 og januar 2022.

Christian Borg - Formand
Kontanthjælp/førtidspension: Livtagerne
E-mail: borg5600@gmail.com
Tlf.: 20 76 77 68

Pernille Mølgaard - Næstformand 
Brugerrepræsentant, Psykiatriens Hus

Henrik Juncher
Brugerrepræsentant, Perron 4

Yvonne Harder Sørensen
Boligsocial: Jennumparken

Michael Christensen
Brugerrepræsentant, Slotsgården

Trine Juel
Psykiatri: SIND

Jens Peter Møller
Psykiatri: Bedre Psykiatri

Social- og Arbejdsmarkedssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Udsatterådet. Henvendelse kan ske til AC konsulent Christian Forchhammer Foldager på mail cff@randers.dk.