Folketingsvalg

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har udskrevet valg til Folketinget til afholdelse onsdag den 5. juni 2019.

Ved et folketingsvalg skal der vælges 179 medlemmer til Folketinget. Der skal vælges 175 medlemmer i Danmark, to i Grønland og to på Færøerne.

Folketingets medlemmer vælges for fire år ad gangen – det følger af grundloven. Den siddende statsminister kan dog når som helst inden for de fire år udskrive nyvalg, dvs. også selvom der ikke er gået fire år.

Folketingsvalg skal være direkte og hemmelige. Det står også i grundloven. Det betyder bl.a., at man kan stemme direkte på en kandidat, og at ingen andre må se, hvad man stemmer. Derfor stemmer man i et stemmerum, hvor man er alene, og derefter lægger man sin sammenfoldede stemmeseddel i en forseglet stemmekasse.

Vælgere, der kan stemme til folketingsvalget, kan enten stemme på et af de opstillede partier, en kandidat, der er opstillet for et parti, eller en kandidat, der er opstillet uden for et parti (løsgænger).

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der står for at afvikle folketingsvalg i Danmark, men langt de fleste opgaver løses ude i kommunerne.

Folketingsvalg kræver en del administrative forberedelser. Økonomi- og Indenrigsministeriet anbefaler derfor, at et folketingsvalg udskrives mindst 20-21 dage før selve valgdagen. Partierne bruger tiden indtil valgdagen på at føre valgkamp.

Sidste folketingsvalg fandt sted den 18. juni 2015.

Klager over valget

Enhver kan klage over et afholdt folketingsvalg, hvis man f.eks. har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Hvis du ønsker at klage, skal dette ske til Folketinget senest en uge efter valget. Klagen skal dog sendes til Økonomi- og indenrigsministeren.

Kontakt Økonomi- og indenrigsministeriet her.