Brevstemme på institutioner

Hvis du er indlagt på et hospital, bor på et plejehjem eller en af kommunens øvrige institutioner eller er indsat i et fængsel, kan du brevstemme derfra.

Hvis du bor på plejehjem eller en af kommunens øvrige institutioner (f.eks. særlige boformer for kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer), vil der komme tilforordnede ud på institutionen for at modtage din brevstemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.