Her kan du brevstemme

Alle vælgere har mulighed for at brevstemme i enhver kommune før Europa-Parlamentsvalget.

Du kan brevstemme i alle kommuner i forbindelse med et valg. Du behøver altså ikke at brevstemme i den kommune, du bor i.

I Randers Kommune kan du brevstemme i Borgerservice, på Randers Bibliotek og i bibliotekets bogbus.

Brevstemme i Borgerservice

Adresse: Odinsgade 14, 8900 Randers C

Du kan brevstemme i Borgerservice i perioden fra den 29. april 2024 til og med den 6. juni 2024.

Du kan brevstemme i borgerservice med og uden tidsbestilling. Hvis du ønsker at bestille tid, kan du gøre det på Borgerservices tidsbestillingsside.

De almindelige åbningstider er:

 • Mandag kl. 10.00-17.00
 • Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00-15.00
 • Fredag kl. 10.00-13.00.

Særlige åbningstider og lukkedage for at brevstemme på Borgerservice:

 • Onsdag den 1. maj 2024: Åbent for at brevstemme kl. 10.00-12.00
 • Torsdag den 9. maj 2024 (Kristi Himmelfart): Lukket
 • Fredag den 10. maj 2024 (dagen efter Kristi Himmelfart): Kl. 10.00-13.00
 • Mandag den 20. maj 2024 (2. pinsedag): Lukket
 • Lørdag den 25. maj 2024: Åbent for at brevstemme kl. 10.00-12.00
 • Lørdag den 1. juni 2024: Åbent for at brevstemme kl. 10.00-12.00
 • Onsdag den 5. juni 2024 (Grundlovsdag): Åbent for at brevstemme kl. 10.00-12.00.

OBS! Sidste dag for at brevstemme er torsdag den 6. juni 2024, hvor der er åbent i Borgerservice fra kl. 10.00-15.00.

Brevstemme på Randers Bibliotek

Adresse: Stemannsgade 2, 8900 Randers C

Du kan brevstemme på Biblioteket i perioden fra den 21. maj 2024 til og med den 6. juni 2024.

Du kan brevstemme inden for de almindelige åbningstider med bemanding, som er:

 • Mandag-fredag kl. 09.00-18.00
 • Lørdag kl. 10.00-15.00.

Særlige åbningstider og lukkedage for brevstemme på Biblioteket:

 • Onsdag den 5. juni 2024 (Grundlovsdag): Lukket.

OBS! Sidste dag for at brevstemme er torsdag den 6. juni 2024, hvor der er åbent for at brevstemme på Biblioteket fra kl. 09.00-16.00.

Brevstemme i bogbussen

Du kan brevstemme i bogbussen i perioden fra den 29. maj 2024 til og med den 4. juni 2024.

Bogbussen følger sin almindelige rute, der kan ses på Randers Biblioteks hjemmeside.

Derudover kan der brevstemmes i bogbussen i Nordbyen den 30. maj 2024 kl. 09.00-11.30. Nærmere info følger.

Det skal du medbringe

Du behøver ikke et valgkort for at kunne afgive din brevstemme, men du skal medbringe legitimation. Legitimation er et sundhedskort, kørekort, pas eller lignende.

Hvis du fortryder din brevstemme

Hvis du fortryder din brevstemme, kan du godt brevstemme igen. Det vil altid være den senest afgivne brevstemme, der tæller med i optællingen af brevstemmer.

Når du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

Hjælpemidler og assistance på brevstemmesteder

Hjælpemidler til at stemme

Hvis du har brug for hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen, kan du brevstemme både i Borgerservice og på biblioteket. Begge steder vil der være et ekstra bredt stemmerum og hæve-/sænkebord, som skal gøre det nemmere at stemme for bl.a. kørestolsbrugere. Herudover vil følgende hjælpemidler være til rådighed:

 • En sort pen med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1,0 mm til brug for afkrydsning på stemmesedlen
 • En ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten til mindst firedobbelt størrelse
 • En ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og farve kan reguleres
 • CCTV hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres.

Lup, sort pen og LED-lampe vil også være tilgængelig i bogbussen.

Personlig assistance til at stemme

Har du brug for hjælp til at brevstemme, f.eks. fordi du er svagtseende eller har et handicap, kan du få hjælp af to brevstemmemodtagere.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene brevstemmemodtager.

Hvis du vil have hjælp til at sætte dit kryds, skal du klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via en tolk, hvis du kun taler tegnsprog.

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du forlange, at den personlige bistand alene ydes af én person, som du selv har udpeget (og dermed uden at der også medvirker en brevstemmemodtager). Dette vil dog kræve, at to betingelser er opfyldt, nemlig:

 1. at du udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske herom. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via en tolk, hvis du kun taler tegnsprog.
 2. at ønsket er begrundet i en umiddelbar konstaterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, f.eks.:

 • Ledsagekort
 • Parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • Lægeerklæring
 • Erklæring/attest fra en anden myndighed.

Du kan få nærmere vejledning, når du møder op for at brevstemme.