Fleksjob

Fleksjob er indført for, at personer med varigt nedsat arbejdsevne kan få et arbejde og dermed blive på arbejdsmarkedet.

Når en person bliver ansat i et fleksjob, bliver der tager højde for den nedsatte arbejdsevne.

Vær opmærksom på, at muligheden for at få et fleksjob kun gælder for personer, der er godkendt til det.

Find mere information om fleksjob på Cabis hjemmeside.

Sådan bliver et fleksjob oprettet

Hvis virksomheden har en medarbejder, som har begrænset arbejdsevne på grund af helbred, kan fleksjob eller et fastholdelsesfleksjob måske være en mulighed. Afklaring til fleksjob sker altid i samarbejde med jobcentret. Se mere på borger.dk eller kontakt Center for Virksomhedsservice og Rekruttering for mere information.

Fleksjob oprettet før 1. januar 2013

Er du arbejdsgiver og har en person i fleksjob, der er oprettet før den 1. januar 2013, kan du anmode om refusion fra kommunen.

Der vil fremadrettet kun ske ændring i løntilskud for fleksjobansatte i det omfang, vi modtager dokumentation for overenskomstmæssig lønstigning (vedhæftet 1. anmodning efter ændringen). Hent anmodningsskemaet.