Varsling af afskedigelser

Står din virksomhed overfor en større fyringsrunde eller lukning, er der varslingspligt.

Varslingspligt betyder, at du skriftligt skal varsle afskedigelserne til Det regionale beskæftigelsesråd i Midtjylland.

Varslingspligten gælder, hvis:

  • Mindst ti afskediges i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og mindre end 100
  • Mindst ti procent af medarbejderne afskediges i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 
  • Mindst 30 afskediges i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300.

Mulighed for støtte fra varslingspuljen

Når varslingen er modtaget, vil Beskæftigelsesregion Midtjylland orientere Jobcenter Randers, der på den måde får mulighed for at sætte hurtigt og effektivt ind, så de berørte medarbejdere hurtigt kan komme i arbejde igen. I den forbindelse kan det være relevant at lave en indsatsplan i samarbejde med dig og din virksomhed. Det kan være, at planen går ud på at omskole de berørte medarbejdere til et fag med bedre beskæftigelsesmuligheder.

Varslinger af større afskedigelser bliver naturligvis behandlet fortroligt af både Beskæftigelsesregion Midtjylland og Jobcenter Randers.