Tronholmen - grund til domicil/liberalt erhverv

Attraktiv grund til domicil eller liberale erhverv tæt på hjertet af Randers by udbydes nu til salg. Grunden ligger tæt på Randers midtby, med nem adgang til rekreative arealer og meget tæt på det kommende byudviklingsområde ”Byen til Vandet”.

Rids over udbudt grund

Grunden, der udbydes med forbehold for byrådets godkendelse i sin helhed, er beliggende i Randers C i det mondæne ”Tronholmen-kvarter”. Infrastrukturelt har området god beliggenhed Grenåvej, der er en af Randers bys hovedindfaldsveje fra syd.

Grunden er på godt 8.000 kvm. Byggefeltet er på 2.000 kvm. Der kan bygges i 3 eller 4 etager – op til 16,5 m.

Området er omfattet af lokalplan 280-R, Tronholmen.

Inden for grunden kan der opføres bebyggelse til kontorbebyggelse med tilhørende konferencefaciliteter, showrooms mm.

Tilbudsgiver opfordres til sammen med tilbuddet indsende et skitseprojekt for den påtænkte bebyggelse, der viser det påtænkte byggeri i sammenhæng med områdets øvrige, eksisterende bebyggelse.

Salg af grunden sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Alle købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Indkomne tilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Udbudsmateriale indeholdende salgsvilkår og obligatorisk tilbudsblanket kan hentes her på siden eller rekvireres ved henvendelse til Randers Kommune, Erhverv og Landdistrikt, Alex Weinreich på tlf. 8915 1013 eller pr. e-mail aw@randers.dk.

Tilbud og skitseprojekt i henhold til udbudsmaterialet indsendes til:

Randers Kommune
Erhverv og Bosætning
att. Alex Weinreich
Laksetorvet 1
8900 Randers C
aw@randers.dk

Indkomne bud vil blive behandlet efter den 25.10.2019.

1. annoncering i Randers Amtsavis d. 28.09.2019