Erhvervsmæssigt dyrehold

Enhver etablering, udvidelse eller ændring på et landbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen, som tager stilling til, om det kræver miljøgodkendelse.

Alle etableringer, udvidelser og ændringer af erhvervsmæssige dyrehold skal anmeldes til kommunen og behandles af kommunen efter Husdyrloven (Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug).

Sagsbehandlingstiden vil afhænge af størrelsen af husdyrbrugets produktionsareal:

Dyrehold der kan anmeldes

Hvis du etablerer, udvider eller ændrer et husdyrbrug med:

  • <100 m² produktionsareal for husdyr
  • <175 m² produktionsareal, hvis der alene er tale om heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.
  • <200 m² produktionsareal, hvis der alene er tale om heste.
  • <300 m² produktionsareal, hvis der er tale om heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse, som kun er opstaldet fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning). 

skal du anmelde det til kommunen på nedenstående skema.

Send gerne oplysningerne på en mail til landbrug@randers.dk.

Dyrehold som kræver tilladelse

Du skal have kommunens tilladelse til husdyrbrug med besætninger med husdyr, hvor produktionsarealet overskrider 100 m².

Kravet om tilladelse indtræder dog først ved 

  • 175 m² produktionsareal, hvis der alene er tale om heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.
  • 200 m² produktionsareal, hvis der alene er tale om heste.
  • 300 m² produktionsareal, hvis der er tale om heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse, som kun er opstaldet fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).

Ansøgning om tilladelse skal indsendes til kommunen via ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk. Kommunen behandler sagen jf. Husdyrlovens § 16b.

Dyrehold som kræver godkendelse

Du skal have kommunens godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug med en ammoniakemission der overskrider 3.500 kg N pr. år.

Kravet om godkendelse gælder desuden for IE-husdyrbrug, som er husdyrbrug med:

  • >750 stipladser for søer
  • > 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
  • >40.000 stipladser til fjerkræ

Ansøgning om godkendelse skal indsendes til kommunen via ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk. Kommunen behandler sagen jf. Husdyrlovens § 16a.

Her kan du se ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen på miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelse er på timebasis, men der regnes i halve timer. Timeforbruget er det faktuelle timeforbrug og der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Se den gældende timesats på Miljøstyrelsens hjemmeside.

For "fremmede tjenesteydelser" dvs., hvor kommunen i forbindelse med tilsyn og godkendelse bruger konsulenthjælp eller får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.