Midlertidig forurening fra bygge og anlægsaktiviteter

Virksomheder, som foretager midlertidige forurenende aktiviteter, har pligt til at sikre sig at disse aktiviteter ikke giver anledning til unødvendig gene for de omkringboende.

Hvilke aktiviteter er omfattet ?

Aktiviteter der er omfattet af kapitel 2, anmeldeordning for midlertidige aktiviteter m.v. i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter:

 • Bygge og anlægsarbejde
 • Nedrivningsaktiviteter
 • Bygningsfacadebehandling
 • Overflade behandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Forskrift for midlertidige aktiviteter

Randers kommune har lavet en forskrift for midlertidige aktiviteter. Forskriften blev vedtaget d. 26. juni 2023 og gælder for både private og erhvervsmæssige midlertidige aktiviteter. Den ophæver pligten til at anmelde midlertidige forurenende aktiviteter der er omfattet af forskriften.

Offentlige projekter skal fortsat anmeldes ligesom projekter hvor nødvendige hensyn gør at arbejdet skal udføres udenfor de i forskriften angivne tidsrum.

Hvis forskriften ikke kan overholdes, er det muligt at ansøge om dispensation, det gøres ved at lave en anmeldelse herom jf.  nedenstående.

Forskriften fritager ikke fra at søge om tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

For korrekt håndtering af affald i forbindelse med den midlertidige aktivitet henvises til Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald for Randers Kommune. 

Tilladte arbejdstider

Følgende skema angiver de jf. forskriften tilladte arbejdstider.

Type af aktivitet  Mandag-fredag  Lørdag  Søndag og helligdage 
Almindeligt generende 07.00-18.00 08.00-14.00 Ikke tilladt
Særligt generende 07.00-18.00 Ikke tilladt Ikke tilladt

Varsling

I nogle tilfælde vil det være krævet at varsle naboer til aktiviteten om generne, som arbejdet medfører.

En varsling af naboer bør indeholde:

 • Hvor og hvornår arbejdet foregår
 • Hvilke typer arbejde, der skal udføres, og hvilke gener det medføre
 • I hvilken periode arbejdet foregår, og hvad den daglige arbejdstid er
 • Kontaktperson.

Hvornår skal aktiviteten anmeldes?

Aktiviteter der ikke kan overholde forskriften eller kommunale aktiviteter skal fortsat anmeldelse. 

Hvis forskriftens tidsmæssige udstrækning ikke kan overholdes skal der medsendes begrundelse herfor. 

Senest 14 dage før aktiviteten ønskes påbegyndt, skal der foretages en anmeldelse til Randers Kommune.

Hvordan anmelder jeg aktiviteten?

Når du skal udfylde anmeldelsen skal du angive:

 • Arbejdssted
 • Hovedentreprenør
 • Udførende entreprenør
 • Aktivitetsbeskrivelse
 • Aktivitetsperiode
 • Særlige foranstaltninger.

Herefter skal den indsendes til Miljøgruppen, Randers Kommune på mail industrimiljo@randers.dk.