Brugerbetaling

Vær opmærksom på, at der er brugerbetaling på miljøtilsyn og på udarbejdelse af en miljøgodkendelse

Brugerbetalingen på miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelse er på timebasis, men der regnes i halve timer. Timeprisen i 2022 er 440,78 kr. der skal ikke betales moms af brugerbetalingen. Timeforbruget er det faktuelle timeforbrug.

For "fremmede tjenesteydelser" dvs., hvor kommunen i forbindelse med tilsyn og godkendelse bruger konsulenthjælp eller får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til industrimiljo@randers.dk.