Indkøbspolitik

Indkøbspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og konkurrenceudsættelse i Randers Kommune.

Indkøbspolitikken gælder for hele Randers Kommune. Den er rettet mod kommunens ansatte, men i høj grad også mod leverandører, der ønsker at kende rammerne for kommunens indkøb og konkurrenceudsættelse.

Indkøbspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og konkurrenceudsættelse i Randers Kommune.

Indkøbspolitikken gælder for hele Randers Kommune. Den er rettet mod kommunens ansatte, men i høj grad også mod leverandører, der ønsker at kende rammerne for kommunens indkøb og konkurrenceudsættelse.

Kloge, effektive og bæredygtige indkøb

Randers Kommunes opgaver skal løses mest effektivt og hensigtsmæssigt ud fra en helhedsbetragtning. Derfor anvendes konkurrenceudsættelse som et blandt flere midler til fortsat at sikre, at vi får mest muligt for pengene. Med den nye politik sættes fokus på økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb, som sker efter totaløkonomiske principper og med en høj grad af digitalisering af indkøbsprocessen. Bæredygtighed og samfundsansvarlighed spiller en central rolle i politikken og understreger, at kommunen lægger vægt på miljømæssige og sociale hensyn – også i forbindelse med indkøb. I politikken fremhæves desuden vigtigheden af at have et professionelt og effektivt samarbejde med kommunens eksisterende og potentielle leverandører samt eksterne samarbejdspartnere.

Charter for skattelyfri kommune

Byrådet i Randers Kommune har den 7. oktober 2019 tilsluttet sig ”Charter for skattelyfri kommune”.