Indkøbspolitik

Vedtaget i 2023

Indkøbspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og konkurrenceudsættelse i Randers Kommune.

Indkøbspolitikken gælder for hele Randers Kommune. Den er rettet mod kommunens ansatte, men i høj grad også mod leverandører, der ønsker at kende rammerne for kommunens indkøb og konkurrenceudsættelse.

Randers Kommunes indkøb skal være bæredygtige med omtanke for både miljøet, klimaet, sociale hensyn og økonomi. Det handler blandt andet om at strække ressourcerne, passe godt på tingene, så de holder længere og at tænke sig om inden indkøb.

Indkøbspolitikken er vedtaget sammen med en strategi for bæredygtige indkøb.

Politikken indeholder følgende temaer:

  • Bæredygtighed og nøjsomt forbrug
  • Miljø- og klimamæssig ansvarlighed
  • Social ansvarlighed
  • Økonomisk ansvarlighed
  • Professionel og effektiv indkøbsorganisation og samarbejdspartner
  • Innovation og udvikling i tæt samspil med markedet
  • E-handel og digitalisering
  • Lokale indkøb.