Nemhandel

For at kommunens økonomisystem kan læse din elektroniske faktura, skal den sendes gennem NemHandel-systemet

For at kunne anvende NemHandel, er det nødvendigt din faktura overholder et bestemt format kaldet OIOUBL-formatet. Det er ved lovgivning bestemt, at det er dette format, der skal anvendes. Hvis du er i tvivl om, dit økonomisystem understøtter OIOUBL-formatet anbefaler vi, at du henvender dig til din systemudbyder

https://nemhandel.dk kan du læse meget mere om NemHandel og OIOUBL-formatet.

Digitaliseringsstyrelsen har desuden en hjemmeside med en teknisk redegørelse for formatet.