Din udvikling

Randers Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads med gode vilkår og udviklende rammer.

Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes og ledernes kompetencer. Der gælder både faglige, sociale og personlige kompetencer.

Kompetencerne bliver for alvor udviklet i det konkrete arbejde med borgerne og i samarbejdet med kollegaerne. Derfor har vi særligt fokus på arbejdspladsens læringsmiljø. Vi er nysgerrige, samarbejder på tværs og giver mulighed for videndeling, netværk og feedback.

Målet med kompetenceudvikling er den bedst mulige løsning af kerneopgaven til gavn for borgere og virksomheder. Udviklingsmulighederne er ligeledes en vigtig faktor for at fastholde dygtige ansatte og at understøtte den enkelte ansattes værdi på arbejdsmarkedet.

Hvis du har lysten og evnerne, er der masser af muligheder i Randers Kommune.

Her kan du se historien om Sofie, som er uddannet Social- og sundhedsassistent i Randers Kommune. Hun fortæller sin personlige beretning om de udviklingsmuligheder, hun har fået som færdiguddannet. I dag er Sofie stadig ansat ved Randers Kommune og arbejder nu som vagtplanlægger.