Elever til SOSU-uddannelserne

Ønsker du at søge ind på social- og sundhedsuddannelserne skal du ansøge på Randers Kommunes hjemmeside under ledige jobs - elever.

Randers Kommune tilbyder i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole uddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Fælles for de to uddannelser er, at du får en erhvervsrettet uddannelse med elevløn og en ansættelse på 37 timer, som forpligter og giver muligheder i forhold til din arbejdsplads, som er Randers Kommune.

Uddannelserne er planlagt som et forløb, hvor du skiftevis er i skole og i praktik, så du får mulighed for at bruge den teoretiske viden i praksis på en arbejdsplads.

Vi er meget optaget af at give eleverne et sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på ansvar, motivation og læring. Derfor indgår vi aktivt i uddannelsesforløbene og bekymrer os om den enkelte elev.

En værdifuld uddannelse

Vi forventer, at du er målrettet og tager ansvar for at lære både i skolen og i praktikken, da vi efterfølgende har brug for at have dygtige færdiguddannede social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter på arbejdspladserne.

Social- og sundhedsuddannelserne henvender sig til dig, som gerne vil være på en arbejdsplads og lære et fag samtidig med, at du tager en uddannelse.

For begge uddannelser gælder, at du efter endt uddannelsesforløb typisk kan søge job indenfor pleje- og omsorg i kommune, region eller privat.

Herunder kan du se yderligere oplysninger om uddannelserne, samt hvordan du bliver ansat:

Uddannelsen giver dig viden om sundhed, mennesker, hverdagsliv, aktiviteter og hjælp til selvhjælp i professionelle rammer.

Det hele er samlet i et uddannelsesforløb, hvor du skiftevis er på skolen og ude i praktik i Randers Kommune.

Du vil få mulighed for løbende at bruge din viden i de 2 praktikforløb, som uddannelsen indeholder, hvor vi forventer, at du omsætter teorien til praksis overfor borgerne.

Når du er i praktik i Randers kommune vil du blive tilknyttet en vejleder, som arbejder på dit praktiksted. Der er desuden en uddannelseskoordinator i området, som vil koordinere dit uddannelsesforløb og have øje for både din uddannelse, dit ansættelsesforhold og hvordan du trives.

Randers Kommune har en uddannelsesansvarlig, som varetager koordineringen og udviklingen af uddannelserne i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole.

Praktiske oplysninger

Du bliver ansat af Randers kommune på en uddannelseskontrakt enten med ordinær elevløn eller voksenelevløn. Forudsætningen for at få voksenelevløn er, at du er 25 år og har minimum 1 års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsens varighed er 14 måneder.

I arbejdet som social- og sundhedshjælper hjælper du borgerne ud fra deres ønsker og behov og får hverdagslivet til at fungere for dem. Det vil sige, at du tager en uddannelse, hvor det efterfølgende arbejde vil bestå af personlig pleje, aktivering og rengøring hos borgere.

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper giver mulighed for at uddanne sig videre til social- og sundhedsassistent.

Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen på Randers Social- og sundhedsskoles hjemmeside.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tilbyder dig: Viden om sundhed og sygepleje, sygdomslære, sygdomsforebyggelse, rehabilitering og helheden omkring hele mennesket.

Du vil i de praktikker, som uddannelsen indeholder, skulle bruge din teori og viden fra skoleperioderne til at kunne handle professionelt i forhold til patienter og borgere.

I dine praktikker vil du have en vejleder, som arbejder på dit praktiksted, og som vil være ansvarlig for, at du har gode læringsbetingelser. Det er primært dig selv, der er ansvarlig for at skabe sammenhæng mellem skoleperioder og praktikforløb, så der bliver fokuseret på det, som er vigtigt for dig, og du vil løbende blive udfordret.

Når du er i praktik i Randers Kommune, vil der foruden en vejleder være en uddannelseskoordinator, som vil koordinere dit uddannelsesforløb og have øje for både din uddannelse, dit ansættelsesforhold og hvordan du trives.

Praktiske oplysninger

Du bliver ansat af Randers kommune på en uddannelseskontrakt enten med ordinær elevløn eller voksenelevløn. Forudsætningen for at få voksenelevløn er, at du er 25 år og har minimum 1 års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsen består af skiftevis teoriforløb på skolen og praktik i kommunen, i psykiatrien og på hospital.

I arbejdet, som social- og sundhedsassistent, skal du skal have lyst til at arbejde selvstændigt, have ansvar og overblik og kunne samarbejde med mange tværfaglige samarbejdspartnere.

Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen på Randers Social- og Sundhedsskoles hjemmeside.

EUX Velfærd – Student og social- og sundhedsassistent i én uddannelse.

Vil du gerne have muligheden for at få en studentereksamen samtidig med, at du uddanner dig til social og sundhedsassistent, så er EUX velfærd et godt valg.

Uddannelsen tager 4 år og 7 måneder og der er mulighed for at starte hvert år i august måned. Det er kun muligt at søge EUX, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Det første år vil du primært gå på Social og Sundhedsskolen. Når du overgår til hovedforløbet er du afhængig af at få en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver; Den arbejdsgiver kan være Randers Kommune og du søger elevpladsen her på hjemmesiden via et link.

Se Randers Social- og Sundhedsskoles hjemmeside for yderligere information.

Adgangskrav social- og sundhedshjælper

Bestået Grundforløb 2 social- og sundhedshjælper eller Grundforløb 2 social- og sundhedsassistent. GF2 er startet op fra august 2015. Har du bestået et grundforløb der er ældre, så er det ikke adgangsgivende.

Realkompetencevurdering (RKV): Har du arbejdet som ufaglært social- og sundhedshjælper gennem mange år, kan du have mulighed for at få merit for GF2 og/eller praktikken. Kontakt uddannelsesvejleder Lene Wolff på Randers Social- og sundhedsskole.

Når du opfylder adgangskravene skal du søge om ansættelse på Randers Kommunes hjemmeside under ledige jobs - elever. Se ansøgningsfrister under punktet Ansøgnings- og svarfrister.

Inden du ansøger skal du have følgende klar til at uploade i forbindelse med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser for skolegang (f.eks. 9. klasse, HF, STX, HHX).
 • Bevis for gennemført GF2 social- og sundhedshjælper eller realkompetencevurdering. Hvis du er i gang med GF2 uploades
 • Personlig uddannelsesplan for GF2
 • Referencer/udtalelser fra underviser eller arbejdsgiver.
 • Certifikat for førstehjælp og brandbekæmpelse.

Læs mere om social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Adgangskrav social- og sundhedsassistent

 • Uddannet social- og sundhedshjælper eller
 • Bestået grundforløb 2 (GF2) social- og sundhedsassistent eller
 • Har tilsvarende uddannelse, eksempelvis dele af sygeplejestudiet eller uddannelse fra udlandet.

Når du opfylder adgangskravene skal du søge om ansættelse på Randers Kommunes hjemmeside under ledige jobs - elever.

Inden du ansøger skal du have følgende klar til at uploade i forbindelse med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser for skolegang (f.eks. 9. klasse, HF, STX, HHX)
 • Dokumentation for dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau
 • Bevis for bestået social- og sundhedshjælperuddannelse eller bevis for bestået grundforløb social- og sundhedsassistent
 • Kursusbeviser relevante AMU kurser
 • Certifikat for førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Referencer/udtalelser fra underviser eller arbejdsgiver.

Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Du får elevløn under hele uddannelsen og eventuelt voksenelevløn, hvis du opfylder kriterierne. Forudsætningen for at få voksenelevløn er, at du er 25 år og har minimum 1 års relevant erhvervserfaring.

Du har mulighed for under din uddannelse til sosu-hjælper eller sosu-assistent at tage din praktik eller dele af din praktik i udlandet. Ønsker du at komme i praktik i udlandet skal du kontakte Randers Social- og sundhedsskole. 

Praktikken skal være mindst 30 dage.

Randers Kommune betaler:

 • Løn under praktik opholdet
 • Rejseudgifter dvs. flytransport/togtransport og transport til og fra lufthavn/banegård.
 • Rejseforsikring

Du skal selv betale kost og logi under opholdet i udlandet.

Der er aftaler om praktik i udlandet i følgende lande:

 • Norge
 • Tyskland
 • England
 • Island
 • Færøerne
 • Finland
 • Slovenien
 • Spanien
 • New Zealand

Her finder du Ansøgningsfrister for hold med start i 2019 på social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelserne. Elevstillingerne bliver opslået på Randers Kommunes hjemmeside under ledige job en måned før ansøgningsfristen.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Uddannelsesstart 1. april 2019

 • Ansøgningsfrist - 25. januar 2019
 • Dato for samtale - 7. februar 2019
 • Dato for svar - 25. februar 2019

Uddannelsesstart 1. august 2019

 • Ansøgningsfrist - 5. maj 2019
 • Dato for samtale - 14. maj 2019
 • Dato for svar - 20. maj 2019

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Såfremt du har merit (f.eks. hvis du har en social- og sundhedshjælperuddannelse) vil starttidspunktet være et andet. Har du en social- og sundhedshjælperuddannelse vil du få ca. 26 ugers merit.

Uddannelsesstart 1. april 2019

 • Ansøgningsfrist - 21. januar 2019
 • Dato for samtale - 31. januar og 1. februar 2019
 • Dato for svar - 19. februar 2019
 • Starttidspunkt hvis du har GF2 - 1. april 2019
 • Starttidspunkt hvis du har SSH - ca. oktober/november 2019

Uddannelsesstart 1. august 2019

 • Ansøgningsfrist - 23. april 2019
 • Dato for samtale - 2. og 3. maj 2019
 • Dato for svar - 13. maj 2019
  Starttidspunkt hvis du har GF2 - 1. august 2019
 • Starttidspunkt hvis du har SSH - ca. februar/marts 2020

Uddannelsesstart 1. december 2019

 • Ansøgningsfrist - 22. september 2019
 • Dato for samtale - 3. og 4. oktober 2019
 • Dato for svar - 11. oktober 2019
 • Starttidspunkt hvis du har GF2 - 1. december 2019
 • Starttidspunkt hvis du har SSH - juni/august 2020