Elever til SOSU-uddannelserne

Ønsker du at søge ind på social- og sundhedsuddannelserne skal du ansøge på Randers Kommunes hjemmeside under ledige jobs - elever.

Randers Kommune tilbyder i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole uddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Uddannelserne er for dig som ønsker at have med mennesker at gøre.

Fælles for de to uddannelser er, at du får en erhvervsrettet uddannelse med elevløn og en ansættelse på 37 timer, som forpligter og giver muligheder i forhold til din arbejdsplads, som er Randers Kommune.

Uddannelserne er planlagt som et forløb, hvor du skiftevis er i skole og i praktik, så du får mulighed for at bruge den teoretiske viden i praksis på en arbejdsplads.

Vi er meget optaget af at give eleverne et sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på ansvar, motivation og læring. Derfor indgår vi aktivt i uddannelsesforløbene og bekymrer os om den enkelte elev.

En værdifuld uddannelse

Vi forventer, at du er målrettet og tager ansvar for at lære både i skolen og i praktikken, da vi efterfølgende har brug for at have dygtige færdiguddannede social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter på arbejdspladserne.

Social- og sundhedsuddannelserne henvender sig til dig, som gerne vil være på en arbejdsplads og lære et fag samtidig med, at du tager en uddannelse.

For begge uddannelser gælder, at du efter endt uddannelsesforløb typisk kan søge job indenfor pleje- og omsorg i kommune, region eller privat. Der er gode muligheder for ansættelse i Randers Kommune efter endt uddannelse.

Video om uddannelserne

Herunder kan du se yderligere oplysninger om uddannelserne, samt hvordan du bliver ansat:

Uddannelsen giver dig viden om sundhed, mennesker, hverdagsliv, aktiviteter og hjælp til selvhjælp i professionelle rammer.

Det hele er samlet i et uddannelsesforløb, hvor du skiftevis er på skolen og ude i praktik på omsorgsområdet (områdecentre og hjemmeplejen) i Randers Kommune.

Du vil få mulighed for løbende at bruge din viden i de 2 praktikforløb, som uddannelsen indeholder, hvor vi forventer, at du omsætter teorien til praksis overfor borgerne.

Når du er i praktik i Randers Kommune vil du blive tilknyttet en vejleder, som arbejder på dit praktiksted. Der er desuden en uddannelseskoordinator i området, som vil koordinere dit uddannelsesforløb og have øje for både din uddannelse, dit ansættelsesforhold og hvordan du trives.

Randers Kommune har en uddannelsesansvarlig, som varetager koordineringen og udviklingen af uddannelserne i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole.

Praktiske oplysninger

Du bliver ansat af Randers Kommune på en uddannelsesaftale enten med ordinær elevløn eller voksenelevløn. Forudsætningen for at få voksenelevløn er, at du er 25 år og har minimum 1 års relevant erhvervserfaring svarende til 1274 timer inden for de sidste 4 år.

Uddannelsens varighed er 14 måneder.

I arbejdet som social- og sundhedshjælper hjælper du borgerne ud fra deres ønsker og behov og får hverdagslivet til at fungere for dem. Det vil sige, at du tager en uddannelse, hvor det efterfølgende arbejde vil bestå af personlig pleje, aktivering og rengøring hos borgere ud fra en rehabiliterende tilgang.

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper giver mulighed for at uddanne sig videre til social- og sundhedsassistent.

Læs mere om social- og sundhedshjælperuddannelsen på Randers Social- og sundhedsskoles hjemmeside.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tilbyder dig: Viden, færdigheder og kompetencer om sundhed og sygepleje, sygdomslære, sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til at understøtte borgerens behov.

Du vil i de praktikker, som uddannelsen indeholder, skulle bruge din teori og viden fra skoleperioderne til at kunne handle professionelt i forhold til patienter og borgere.

I dine praktikker vil du have en vejleder, som arbejder på dit praktiksted, og som vil være ansvarlig for, at du har gode læringsbetingelser. Du er den primære person for at skabe sammenhæng mellem skole og praktikforløb. Løbende vejledning fra vejledere og kollegaer vil være med til at understøtte din læring.

Når du er i praktik i Randers Kommune, vil der foruden en vejleder være en uddannelseskoordinator, som vil koordinere dit uddannelsesforløb og have øje for både din uddannelse, dit ansættelsesforhold og hvordan du trives.

Randers Kommune har en uddannelsesansvarlig, som varetager koordineringen og udviklingen af uddannelserne i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole.

Praktiske oplysninger

Du bliver ansat af Randers Kommune på en uddannelsesaftale enten med ordinær elevløn eller voksenelevløn. Forudsætningen for at få voksenelevløn er, at du er 25 år og har minimum 1 års relevant erhvervserfaring svarende til 1274 timer inden for de sidste 4 år.

Uddannelsen består af skiftevis teoriforløb på skolen og praktik i kommunen, i psykiatrien (Randers Kommunes institutioner, Tangkær og Regionshospitalet i Randers og på hospital (Regionshospitalet i Randers og Skejby sygehus).

I arbejdet, som social- og sundhedsassistent, skal du skal have lyst til at arbejde selvstændigt, have ansvar og overblik og kunne samarbejde med mange tværfaglige samarbejdspartnere.

Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen på Randers Social- og Sundhedsskoles hjemmeside.

EUX Velfærd – Student og social- og sundhedsassistent i én uddannelse.

Vil du gerne have muligheden for at få en studentereksamen samtidig med, at du uddanner dig til social- og sundhedsassistent, så er EUX velfærd et godt valg.

Uddannelsen tager 4 år og 7 måneder og der er mulighed for at starte hvert år i august måned. Det er kun muligt at søge EUX, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Det første år vil du primært gå på Social og Sundhedsskolen. Når du overgår til hovedforløbet er du afhængig af at få en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvilket betyder at du bliver ansat med elevløn. Den arbejdsgiver kan være Randers Kommune og du søger elevpladsen her på hjemmesiden via et link.

Se Randers Social- og Sundhedsskoles hjemmeside for yderligere information.

Adgangskrav social- og sundhedshjælper

Grundforløb 2: Du skal have bestået enten Grundforløb 2 (GF2) social- og sundhedshjælper eller Grundforløb 2 (GF2) social- og sundhedsassistent. GF2 er startet op fra august 2015. Har du bestået et grundforløb der er ældre, så er det ikke adgangsgivende.

Realkompetencevurdering (RKV): Har du arbejdet som ufaglært social- og sundhedshjælper gennem mange år, kan du have mulighed for at få merit for GF2 og/eller praktikken. Kontakt en uddannelsesvejleder på Randers Social- og sundhedsskole.

Når du opfylder adgangskravene skal du søge om ansættelse på Randers Kommunes hjemmeside under ledige jobs - elever. Se ansøgningsfrister under punktet "Ansøgnings- og svarfrister".

Inden du ansøger skal du have følgende klar til at uploade i forbindelse med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning med foto
 • CV
 • Eksamensbeviser for skolegang (f.eks. 9. klasse, HF, STX, HHX).
 • Bevis for gennemført GF2 eller realkompetencevurdering. Hvis du er i gang med GF2 uploades personlig uddannelsesplan for GF2.
 • Referencer/udtalelser fra arbejdsgiver eller underviser.
 • Certifikat for førstehjælp og brandbekæmpelse.

Læs mere om social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Adgangskrav social- og sundhedsassistent

 • Uddannet social- og sundhedshjælper eller
 • Bestået grundforløb 2 (GF2) eller
 • Har tilsvarende uddannelse, eksempelvis dele af sygeplejestudiet eller uddannelse fra udlandet.

Når du opfylder adgangskravene skal du søge om ansættelse på Randers Kommunes hjemmeside under ledige jobs - elever.

Inden du ansøger skal du have følgende klar til at uploade i forbindelse med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser for skolegang (f.eks. 9. klasse, HF, STX, HHX)
 • Dokumentation for dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau
 • Bevis for bestået social- og sundhedshjælperuddannelse eller bevis for bestået grundforløb 2 (GF2). Hvis du er i gang med GF2 uploades personlig uddannelsesplan for GF2.
 • Kursusbeviser relevante AMU kurser
 • Certifikat for førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Referencer/udtalelser fra arbejdsgiver eller underviser.

Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Du får elevløn under hele uddannelsen og eventuelt voksenelevløn, hvis du opfylder kriterierne. Forudsætningen for at få voksenelevløn er, at du er 25 år og har minimum 1 års relevant erhvervserfaring svarende til 1274 timer inden for de sidste 4 år.

Du har mulighed for under din uddannelse til sosu-hjælper eller sosu-assistent at tage dele af din praktik i udlandet. Ønsker du at komme i praktik i udlandet skal du kontakte Randers Social- og sundhedsskole. 

Randers Kommune skal godkende praktikforløbet.

Praktikken skal være mindst 30 dage eksklusiv rejsedage.

Randers Kommune betaler:

 • Løn under praktik opholdet
 • Rejseudgifter dvs. flytransport/togtransport og transport til og fra lufthavn/banegård.
 • Rejseforsikring

Du skal selv betale kost og logi under opholdet i udlandet.

Der er aftaler om praktik i udlandet i følgende lande:

 • Norge
 • Tyskland
 • England
 • Island
 • Færøerne
 • Finland
 • Slovenien
 • Spanien
 • New Zealand

Du kan læse mere på sosu-skolens hjemmeside.

Her finder du Ansøgningsfrister for hold med start i 2019 på social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelserne. Elevstillingerne bliver opslået på Randers Kommunes hjemmeside under ledige job ca. en måned før ansøgningsfristen.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Uddannelsesstart 1. april 2021

 • Ansøgningsfrist - 24. januar 2021
 • Samtaler - 11. februar 2021
 • Dato for svar - 23. februar 2021

Uddannelsesstart 1. august 2021

 • Ansøgningsfrist - 2. maj 2021
 • Samtaler - 17. maj 2021
 • Dato for svar - 21. maj 2021

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Såfremt du har merit (f.eks. hvis du har en social- og sundhedshjælperuddannelse) vil starttidspunktet være et andet og du vil typisk få ca. 26 ugers merit.

Uddannelsesstart 1. april 2021

 • Ansøgningsfrist - 17. januar 2021
 • Samtale - 4. februar og 5. februar 2021
 • Dato for svar - 23. februar 2021
 • Starttidspunkt hvis du har GF2 - 1. april 2021
 • Starttidspunkt hvis du har SSH - ca. oktober/november 2021

Uddannelsesstart 1. august 2021

 • Ansøgningsfrist - 25. april 2021
 • Samtale - 10. og 11. maj 2021
 • Dato for svar - 21. maj 2021
  Starttidspunkt hvis du har GF2 - 1. august 2021
 • Starttidspunkt hvis du har SSH - ca. februar/marts 2022

Uddannelsesstart 1. december 2021

 • Ansøgningsfrist - 19. september 2021
 • Samtale - 7.  og 8. oktober 2021
 • Dato for svar - 22. oktober 2021
 • Starttidspunkt hvis du har GF2 - 1. december 2021
 • Starttidspunkt hvis du har SSH - juni/august 2022