Elever til SOSU-uddannelserne

Ønsker du at søge ind på social- og sundhedsuddannelserne skal du ansøge på Randers Kommunes hjemmeside under ledige jobs - elever.

Randers Kommune tilbyder i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole uddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Fælles for de to uddannelser er, at du får en erhvervsrettet uddannelse med elevløn og en ansættelse på 37 timer, som forpligter og giver muligheder i forhold til din arbejdsplads, som er Randers Kommune.

Uddannelserne er planlagt som et forløb, hvor du skiftevis er i skole og i praktik, så du får mulighed for at bruge den teoretiske viden i praksis på en arbejdsplads.

Vi er meget optaget af at give eleverne et sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på ansvar, motivation og læring. Derfor indgår vi aktivt i uddannelsesforløbene og bekymrer os om den enkelte elev.

En værdifuld uddannelse

Vi forventer, at du er målrettet og tager ansvar for at lære både i skolen og i praktikken, da vi efterfølgende har brug for at have dygtige færdiguddannede social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter på arbejdspladserne.

Social- og sundhedsuddannelserne henvender sig til dig, som gerne vil være på en arbejdsplads og lære et fag samtidig med, at du tager en uddannelse.

For begge uddannelser gælder, at du efter endt uddannelsesforløb typisk kan søge job indenfor pleje- og omsorg i kommune, region eller privat.

Herunder kan du se yderligere oplysninger om uddannelserne, samt hvordan du bliver ansat: