Byrådssekretariat

Byrådssekretariatet er en afdeling under staben Politik, Jura og Kommunikation og leverer intern service i hele organisationen.

Sekretariatet har følgende arbejdsområder:

  • Sekretariatsbetjening af borgmesteren, byrådet og økonomiudvalget
  • Sekretariatsbetjening af direktionen
  • Sekretariatsbetjening af Handicaprådet og Ældrerådet
  • Juridisk rådgivning til hele organisationen
  • Planlægning og gennemførelse af valghandlinger

Chefjurist
Ulla Marcus
Telefon: 8915 1006
E-mail: Ulla.Marcus@randers.dk