Det grønne råd

Det Grønne Råds opgave er at rådgive kommunen inden for naturbeskyttelse og naturforvaltning.

Randers Kommune, Natur og Vand yder sekretariatsbistand til Det grønne råd.

Nels Markussen - Formand
Natur og miljø
Laksetorvet
8900 Randers C
Telefon: 8915 1690
E-mail: ngm@randers.dk

Lars Maagaard - Sekretær
Natur og miljø
Laksetorvet
8900 Randers C 
Telefon: 8915 1597
E-mail: lars.maagaard@randers.dk