Handicaprådet

Handicaprådet behandler initiativer og spørgsmål vedrørende handicap.

Byrådet skal høre Handicaprådet i alle sager, der har betydning for handicappede borgere i kommunen.

Byråds- og direktionssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Handicaprådet.

Karina Hjorth - Handicaprådets formand
E-mail: khjorth@oncable.dk

Mikkel Unna-Lindhard - Juridisk Konsulent
E-mail: Mikkel.Unna-Lindhard@randers.dk