Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen har ansvaret for gennemførelse af valg til folketinget, EU-afstemning og folkeafstemninger.

Valgbestyrelsen i Randers Kommune har fem medlemmer. Borgmesteren er født medlem.

Valbestyrelsen i Randers Kommune:

Valgbestyrelsen sekretariatsbetjenes af byrådssekretariatet. Spørgsmål kan rettes til:

Chefjurist
Ulla Marcus
Telefon: 8915 1006
E-mail: Ulla.Marcus@randers.dk