Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen har ansvaret for gennemførelse af kommunalvalg samt valg til folketinget, EU-afstemning og folkeafstemninger.

Valgbestyrelsen i Randers Kommune har fem medlemmer. Borgmesteren er født medlem.

Valgbestyrelsen i Randers Kommune:

  • Formand Torben Hansen
  • Claus Berggren
  • Mogens Nyholm
  • Daniel Madié
  • Erik Bo Andersen 

Valgbestyrelsen sekretariatsbetjenes af byrådssekretariatet. Spørgsmål kan rettes til:

Chefjurist
Ulla Marcus
Telefon: 8915 1006
E-mail: Ulla.Marcus@randers.dk