12 nye p-pladser på ”Det Gamle Polititorv”

Når den eksisterende bebyggelse på ”Det Gamle Polititorv” bliver revet ned, etablerer Randers Kommune 12 nye betalingsparkeringspladser i stedet. Det har byrådet besluttet på mødet den 30. oktober 2023.

Randers Midtby får 12 ekstra betalingsparkeringspladser på ”Det Gamle Polititorv” i Vestergade tæt på centrum. Pladserne vil blive etableret, når den eksisterende erhvervsbygning på stedet bliver revet ned. Det har byrådet besluttet på mødet den 30. oktober 2023.

Det er fortsat et åbent spørgsmål, hvad der skal ske med ”Det Gamle Polititorv” på længere sigt og en beslutning vil ikke blive taget lige foreløbig. Derfor havde forvaltningen forslået at etablere parkeringspladserne midlertidigt indtil områdets fremtid er afklaret.

Strategisk vigtig placering

Randers Kommune ejer arealet, der har en bystrategisk vigtig placering. Området ligger centralt og mange passerer pladsen på vejen til byen fra parkeringsområder i nærheden. Derudover ligger torvet sammen med bevaringsværdig bebyggelse og tæt på klostret.

Derfor skal der laves en overordnet vurdering af torvets potentialer for både midtbyen og byen i øvrigt. Forvaltningen anslår på den baggrund, at et evt. salg af grunden vil ligge minimum tre år ude i fremtiden. 

I mellemtiden vil man altså i stedet kunne parkere på grunden. Udgifter til etablering af nye parkeringspladser er estimeret til 75.000 kr. og finansieres af en forventet merindtægt fra de nye betalingsparkeringspladser på 25.000 kr. årligt. Investeringen forventes derfor at være tjent ind i løbet af tre år.