6 millioner skal give elever større teknologiforståelse

Randers Kommune har modtaget tæt på 6,2 millioner kroner i støtte fra Villum Fonden til projektet ”Fra ildsjæl til team”. Projektet skal sikre digital dannelse og teknologiforståelse hos folkeskoleeleverne i Randers.

På de 19 folkeskoler og 2 specialskoler i Randers Kommune får eleverne snart mulighed for at arbejde endnu mere med teknologi og kreativitet. Midlerne, som Villum Fonden har bevilliget, skal blandt andet bruges til at etablere såkaldte ”makerspaces” på de enkelte skoler. Derudover uddannes lærere, som skal varetage undervisningen, under udviklingsprojektet "Fra ildsjæl til team”.

”Vi er meget glade for at modtage bevillingen. Midlerne skal blandt andet bruges til bredere kompetenceudvikling. Det skal sikre kobling til praksis ude på den enkelte skole, men også videndeling på tværs af skoler - vi skal gå ildsjæl til team,” siger Morten Lyhne, Skolechef i Randers Kommune.

Projektet har fokus på elevernes digitale dannelse for at styrke deres færden i den samtid, de lever i og det, de påvirkes af. Med projektet kan kommunens digitaliseringsstrategi, uddannelsespolitik samt Børne- og Ungepolitik omsættes til praksis, gennem tre centrale indsatser.

For det første skal projektet skabe deltagelsesmuligheder for alle elever, for at sikre at teknologiforståelse og kreativ tænkning bliver lige tilgængelig for alle. For det andet skal eleverne motiveres gennem autentiske problemstillinger, der giver dem en interesse og lyst til at engagere sig i den teknologiske udvikling. Dette leder videre til tredje indsats, som skal fremme elevernes digitale dannelse, så de bedre kan forstå og navigere i den moderne verden.

Alle skal have lige adgang til at møde teknologi
Med midlerne vil alle skoler på lige vilkår få etableret et fysisk værksted kaldet ”makerspace”. Det vil blive et praksisfagligt læringsrum, hvor eleverne får nem adgang til at udforske digitale teknologier og arbejde med analoge håndværk.
Eleverne skal opleve at få en naturlig skabertrang og bruge deres hænder, frem for at alt skal foregå på en skærm. Det vil kunne give eleverne inspiration og viden, der styrker både deres faglighed på tværs af fagene i skolen, men også klæde dem på til en verden, hvor digitale teknologier både er en udfordring og en forudsætning .

”I Randers Kommune vil vi gerne sætte fokus på elevernes digitale dannelse. Det er vigtigt, at vi skaber nogle rammer, hvor vi får alle med. Eleverne skal præsenteres for autentiske problemstillinger, som de kan koble med deres hverdag, og også den fremtid, de går i møde”, siger Morten Lyhne.

For at kunne sikre kvaliteten i undervisningen er det vigtigt, at lærerne får kompetencer til blandt andet at igangsætte læreprocesser - både digitale og analoge. De skal kunne øge elevernes motivation til at undersøge, tænke kreativt og omsætte ideerne til fysiske produkter.

I projektperioden forventes det, at mere end 200 lærere kommer til at gennemgå en kompetenceudvikling i forhold til teknologiforståelse, og at omkring 5600 elever vil have gavn af projektet.

Villum Fonden bevilger ca. 6,2 mio. kr. til projektet, der løber over en fireårig periode fra 2024 til 2027.

Villum Fonden er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.