Ålegræs kommer fjordens dyreliv til undsætning

Dykkere og andre frivillige var lørdag den 13. maj i Udbyhøj for at hjælpe dyrelivet i Randers Fjord. De er gået i gang med at udplante tusind kvadratmeter ålegræs ved fjordens udmunding. Målet er at skabe et fjordmiljø, hvor dyrelivet igen kan trives.

Biolog og projektleder Anne Margrethe Wegeberg stod lørdag i spidsen for at plante ålegræs i fjorden ved Udbyhøj. Foto: Randers Kommune.

"Fjordlivet har set bedre dage, og fjordens beplantning er stort set forsvundet siden 1950'erne. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper naturen tilbage på vej. Mange tak til alle de frivillige, som er med til at forbedre dyrelivets betingelser i fjorden. Både til dem, som har været med til at klargøre ålegræsset på land og dem, som har været med ude og plante ålegræsset i fjordens bund," siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Ålegræsset bliver plantet i op til halvanden meters dybde i Randers Fjords udmunding, hvor det ligger i læ af nogle nye stenrev, som blev anlagt i fjorden tidligere på året. Og det kommer fjordmiljøet til gode ifølge projektleder og biolog Anne Margrethe Wegeberg.

"Ålegræsset renser vandet og er samtidigt hjem for tanglopper, snegle og rejer, som er føde for de lidt større fisk. Fiskeyngel bruger græsset til at gemme sig fra de større dyr, så de kan nå at vokse sig store. Derfor er ålegræsset en forudsætning for en sund og levende fjord," siger Anne Margrethe Wegeberg og uddyber:

"Som bonus kommer ålegræsset også klimaet til gode, fordi vi ved fra undersøgelser, at havskove binder op til 27 gange mere CO2 fra luften end skovene på land. Mange tak til de frivillige for deres store hjælp."

Lørdagens udplantning er første skridt i retning af mere ålegræs i fjorden ved Udbyhøj. Torsdag 18. maj planter de frivillige sammen med Randers Kommune de resterende af de cirka tusind kvadratmeter.

Projektet med at anlægge stenrev og ålegræs er startet af en lokal gruppe ved navn Randers Stenrev. Projektet er finansieret med 1.100.000 kr. af ELRO-fonden, LAG Randers-Favrskov og EU, Hedeselskabet og Randers Kommune.

Ålegræsplante klar til at blive plantet. Foto: Randers Kommune.