Aktivitetstasker skaber mere bevægelse på plejecentre

At bevæge sig og samtidig have det sjovt er vigtigt uanset alder. Nye ”aktivitetstasker” på plejecentrene giver inspiration og skaber allerede efter kort tid markant mere bevægelse.

Morgengymnastik, ballonspil, kasteøvelser, genoptræning efter operationer og arrangementer på tværs af plejecentre som Vest-Mesterskaber for Plejehjem og Sommer OL. Det er blot nogle af de mange aktiviteter, som taskerne har bidraget til at realisere.

”Vi er virkelig glade for, at vi har fået aktivitetstaskerne, og beboerne er for eksempel med til at finde på, hvad vi kan bruge redskaberne i taskerne til. Det virkelig smarte er, at alle plejehjem har præcis de samme redskaber, og vi har dermed mulighed for at lave fælles aktiviteter på tværs af plejecentrene, som vi gjorde tidligere på året med Vest Mesterskaber for Plejehjem,” siger Julie Nyholm Larsen, fysioterapeut på Kollektivhuset.

Taskerne til stor gavn for alle beboere

Taskerne består blandet andet af skumbolde, tørklæder, faldskærm, ærteposer, tov og kegler, og til dem har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet inspirationsmateriale som terapeuter og frivillige kan lade sig inspirere af, når nye bevægelsesaktiviteter skal findes. Udover at fungere som en vigtig del i den daglige træning og til at samle centre om fælles arrangementer er de forskellige redskaber også gavnlige for mange forskellige afdelinger.

”Her på Kollektivhuset har vi, ud over at bruge forskellige redskaber i den daglige træning, også gjort opmærksom på redskaberne på vores forskellige afdelinger og skrevet, at de endelig bare kunne komme og hente, hvis de kunne bruge noget af det, for eksempel til et spil lige inden frokost. Det blev især demensafdelingen glade for, da de har stor gavn af at lave små aktiviteter på afdelingen, fordi beboere her ikke kan rumme vores større aktiviteter i huset. Og så fungerer det bare rigtig godt, at redskaberne har nogle stærke farver, som alle kan se,” siger Julie Nyholm Larsen.

Mere bevægelse ind på plejecentre

Taskerne er kommet ud på plejecentrene efter, at Sundheds-, idræts- og kulturudvalget for perioden 2022-2024 bevilligede 1,5 mio. ekstra til breddeidrætsmidler. Af de 1.5 mio. blev 75.000 kr. øremærket til idræt/motion på plejecentre. Ud fra kendskabet til hverdagen på plejecentrene drøftede en arbejdsgruppe bestående af centerterapeuter og en leder, hvordan midlerne kan anvendes bedst muligt. I den forbindelse blev der i starten af året arrangeret en temaeftermiddag for alle centerterapeuter i Randers Kommune, hvor alle kunne blive inspireret til muligheder for at skabe mere bevægelse på plejecentre/for seniorer. I forlængelse heraf blev det besluttet at lave en aktivitetstaske med forskelligt udstyr. I alt blev der lavet 25 tasker, som nu lever deres liv rundt om på plejecentrene i Randers Kommune.