Bæreevnen på vejene i Randers Midtby bliver undersøgt

Randers Kommune undersøger i næste uge (uge 24 - 2024) bæreevnen på vejene i Randers Midtby. Der bliver målt i hele midtbyen for hver 25 meter, og er man i nærheden af undersøgelsen, vil man opleve, at det støjer en del.

Opholder du dig i Randers Midtby tirsdag, onsdag eller torsdag i næste uge (11 - 13/6-24) vil du sandsynligvis høre mere støj end normalt. I hvert fald hvis du er i nærheden af den målebil (billedet), der disse dage undersøger bæreevnen på vejene i midtbyen for Randers Kommune.

For at undersøge, hvad vejene kan holde til, vil målebilen tabe et 500kg tungt lod for hver 25 meter på vejene. Og det vil både medføre støj og mindre rystelser i jorden.

"Målebilen vil langsomt køre rundt i midtbyen, og det vil støje lokalt, når loddet rammer asfalten for hver 25 meter. Vi forventer dog, at målebilen kun skal køre én gang på hver vejstrækning, så der vil ikke være støj i længere perioder," siger Magnus Vilstrup Andersen, der er sektionsleder i Veje og Trafik.

Randers Kommune får undersøgt belægningernes bæreevne for at blive klogere på, hvad vejene kan holde til. Den viden vil blive brugt, så skader på belægningen så vidt muligt kan undgås - fx når kommunen skal give tilladelse til, hvor særligt tunge køretøjer må køre i forbindelse med renoveringer eller andet arbejde i midtbyen.

Randers Kommune forventer ikke at arbejdet udgør nogen risiko for skader på eksisterende bebyggelse, da de rystelser der kommer vil være langt mindre end, hvis der fx bliver lagt ny asfalt. Af forsigtighedshensyn er det dog besluttet ikke at foretage målinger umiddelbart ud for fredede bygninger.

Seneste nyheder

Nyheder