Beboerne inddrages i hverdagen

Beboerne skal være med til at bestemme, hvordan dagligdagen skal være på ældrecentret. Derfor har Kristrupcentret et beboermøde.

Hvad skal der ske i huset? Skal vi planlægge nogle udflugter? Skal vi holde en fest? Er der noget, der med fordel kan gøres anderledes? Det er blot nogle af de spørgsmål, der bliver taget op på det månedlige beboermøde på Kristrupcentret. Mødet varer cirka 45 minutter, og alle der har lyst og kan deltager. Og det er noget, som mange af beboerne prioriterer højt at deltage i.

”Der er altid mange, der deltager i møderne og kommer med deres forslag. Udover, at det selvfølgelig er en hyggelig stund, ser vi også, at flere af dem, der måske har holdt sig lidt mere for sig selv, tropper op og gerne giver deres meninger til kende. Det er skønt at se,” siger Pia Villadsen, centerleder på Kristrupcentret.

Selvbestemmelse er vigtig

Møderne er en vigtig del af driften af Kristrupcentret, fordi det giver beboerne mulighed for at være med til at bestemme, hvad der er en god hverdag for dem, og samtidig betyder inddragelsen meget for medarbejderne.

”Til møderne sidder beboerne og drøfter forskellige ting, for eksempel, hvad der skal serveres til den kommende fest og kommer med forslag til aktiviteter. Der er ingen tvivl om, at det har en stor betydning for dem,” siger Michelle Wormstrup Dolmer, social- og sundhedshjælper på Kristrupcentret og fortsætter:

”Og vi medarbejdere bliver også klogere, fordi vi får øjnene op for, at beboerne måske har nogle andre ønsker, end vi kunne have forestillet sig, for eksempel kan en shoppetur i centret stå højt på ønskelisten. Det er vigtigt, at beboerne bliver inddraget på den her måde, og det er til stor glæde for os alle i huset.”

Kom gerne med feedback

Udover, at der på beboermøderne ofte bliver talt om aktiviteter, så gør man på Kristrupcentret også meget ud af, at beboerne altid kan komme til personalet, hvis der er noget, som de undrer sig over. Og det har stor betydning for dagligdagen på centret.

”Det er rigtig vigtigt, at alle beboerne bliver hørt og får mulighed for at fortælle, hvis der er noget, som de tænker kunne være anderledes. Det gør vi også altid meget ud af at italesætte, når der kommer en ny beboer,” siger Pia Villadsen og fortsætter:

”Forbedringspunkterne bliver både taget op til beboermøderne, men beboerne opfordres også til at komme med konstruktiv feedback løbende til mig og det øvrige personale. Nogle gange er det ting, vi kan ændre, og andre gange ikke, men så kan de få en forklaring på, hvorfor noget er på en bestemt måde, og det er mindst lige så vigtigt.”

Beboermøderne er et af eksemplerne på, hvordan ældrecentrene rundt om i Randers Kommune prioriterer selvbestemmelse, så beboerne får en hverdag, der tager afsæt i de ønsker, som beboerne har til deres eget liv.