Byråd godkender etablering af bassin til overfladevand i Assentoft

På et ekstraordinært møde den 11. marts 2024 har Randers Byråd godkendt etableringen af et midlertidigt bassin ved Virkevangen i Assentoft. Her skal forurenet regnvand fra arealerne ved Nordic Waste opbevares som et led i indsatsen for at forhindre, at vandet løber ud i Alling Å og videre ud i Randers Fjord.

Placeringen af det nye bassin ved Virkevangen i Assentoft er markeret med den farvede firkant på billedet

Randers Byråd har på et ekstraordinært møde den 11. marts 2024 godkendt etableringen af et midlertidigt bassin ved Virkevangen i Assentoft, hvor der skal opbevares regnvand fra arealerne ved Nordic Waste.

Etableringen sker som et led i Randers Kommunes lovpligtige afværgeindsats for at undgå en større miljøskade i Alling Å og Randers Fjord som følge af jordskredet ved Nordic Waste.

Afgørende at håndtere overfladevand

Randers Kommunes afværgeindsats har været i gang siden midten af december 2023, og selvom jordskredet i dag er stabilt, er situationen i forhold til håndteringen af overfladevandet fortsat akut. Her er det altafgørende for afværgeindsatsen, at det forurenede regnvand fra arealerne ved Nordic Waste håndteres, så det ikke løber i Alling Å og videre ud i Randers Fjord. Samtidig er det vigtigt, at vandet i jordtippen kan fjernes for at sikre, at jordskredet ikke opstår igen. Derfor bliver overfladevandet samlet og opbevaret i bassiner.

I forvejen er en række bassiner i brug ved Nordic Waste, og derudover er der bl.a. etableret nye opbevaringsbassiner ved Danish Crown Vej og Engelsholmsvej. Det særdeles våde vejr betyder dog, at bassinkapaciteten på skadestedet med kort varsel kan blive udfordret. Og det er netop for at øge kapaciteten, at Randers Kommune etablerer det nye bassin i Assentoft.

Det nye bassin

Bassinet ved Virkevangen i Assentoft bliver etableret i et industriområde og består af tre bassiner, der kan rumme henholdsvis 18.000, 8.500 og 23.500m3 vand. Området er valgt, fordi det ligger på et areal uden drikkevandsinteresser. Samtidig er grunden ejet af Randers Kommune, hvilket gør det muligt at etablere bassinet hurtigt.

Bassinet bliver etableret med en membran, som er vurderet egnet til formålet med at forhindre overfladevandet i at sive ned i jorden. Løsningen er valgt i samråd med Dansk Miljørådgivning og Vils Entreprenørforretning, der har mangeårig erfaring med etablering af membraner.

Det vand, som bliver kørt til bassinet, vil være forurenet, og derfor bliver der opsat både hegn og advarselsskilte på stedet. Vandet vil blive opbevaret indtil det kan behandles gennem den etablerede rensningsproces på et renseanlæg. 

Mens bassinet er i brug vil der løbende blive taget prøver af vandet, der tilføres og vandet i selve bassinet. Derudover er der lavet monitoreringsboringer for at overvåge, at der ikke sker en eventuel påvirkning fra bassinet. Endelig vil der løbende blive taget prøver i den lille bæk ved siden af bassinet.

Den samlede pris for etableringen af bassinet i Assentoft ventes at blive på omkring 10 millioner kroner. Bassinet er midlertidigt, men hvor længe det skal væres i brug vides endnu ikke.