Byråd sætter en bremse i kommunens forbrug

Foreløbigt til og med september 2024 er en række initiativer sat i værk for at bremse Randers Kommunes forbrug, der i den seneste budgetopfølgning har vist sig at være bekymrende højt.

Randers Kommune indfører nu en række begrænsninger på indkøb, anlæg og forbrug af opsparet overskud på service. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 17. juni 2024.

Beslutningen er taget som en direkte konsekvens af den seneste budgetopfølgning, der viser et bekymrende højt forbrug på 248,7 millioner kroner mere end forudsat (eksklusiv udgifter relateret til jordskredet ved Nordic Waste). Det skyldes bl.a. merforbrug på socialområdet og familieområdet samt forventninger om betydeligt forbrug af opsparing på service og skattefinansieret anlæg.

Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at der er behov for øjeblikkeligt at iværksætte en række initiativer, der kan dæmpe likviditetsforbruget.

Derfor har byrådet besluttet, at Randers Kommune skal udsætte alle indkøb, der ikke er nødvendige for at opretholde sikker drift. Ikke allerede igangsatte anlægsprojekter bliver med visse undtagelser sat på pause. Og institutioner må som udgangspunkt ikke bruge af opsparede midler resten af året.

På kort sigt skal dette sikre, at likviditetstrækket minimeres frem imod, at der til efteråret forventes at være større klarhed over kommunens økonomiske situation og der kan træffes de nødvendige politiske beslutninger i forbindelse med behandlingen af budget 2025-2028.

Afstemningsresultat

Sag nr. 265 blev enstemmigt vedtaget.

Læs mere om sagen på byrådets dagsorden

Seneste nyheder