Byrådet sætter gang i Klimabroen

Klimabroen er central for realiseringen af projektet Byen til Vandet. Broen understøtter både klimasikringen af Randers Midtby og aflaster den stærkt trafikeret Randersbro og Havnegade.

De allerede gennemførte undersøgelser omkring Klimabroen er behæftet med en betydelig usikkerhed, og der er således behov for yderligere kvalificering af særligt de geotekniske forhold for at opnå større sikkerhed omkring økonomien for Klimabroen. Afklaringen af usikkerhedsmomenterne omkring udgifterne til broen og udformningen af denne og de tilknyttede anlæg vil fremme mulighederne for at sikre ekstern medfinansiering og statslig lånedispensation.

På den baggrund har et flertal i byrådet frigivet en anlægsbevilling på 500.000 kroner til et forberedende arbejde forud for Klimabroens projektering. Beløbet er finansieret af det tidligere afsatte rådighedsbeløb til Byen til Vandet i 2019.

Byrådet har vedtaget at sætte gang i arbejdet med 29 stemmer for og 2 imod (Beboerlisten og Velfærdslisten)