Dokumenter vedr. Nordic Waste er på hjemmesiden

Randers Kommune har 18. januar 2024 offentliggjort 8 sager vedrørende Nordic Waste.

Sagerne og tilhørende dokumenter kan findes på kommunens hjemmeside. Her findes både mailkorrespondance og miljøgodkendelser samt tilsyn m.v.

Find dokumenterne opdelt i 8 emner under fanen "sager vedrørende Nordic Waste" på den hjemmeside, kommunen har oprettet om situationen på Nordic Waste.