Efterårstravlhed i byens parker

I de næste fem uger kan du møde maskiner og mandskab på arbejde i byparkerne. Det er blevet tid til at beskære og fælde træer.

31. oktober 2023

Arbejdet sker på baggrund af en nøje gennemgang af træerne i byens parker. Det handler blandt andet om at skabe mere plads til at træerne kan vokse. Samtidig med gennemgang er foretaget en faglig vurdering af træernes sundhed, og enkelte træer skal væk af sikkerhedsmæssige grunde. Sidst men ikke mindst skal beskæringen være med til at skabe bedre udsigt. Det sker både af rekreative og æstetiske hensyn, så parkernes gæster får en bedre oplevelse.

Arbejdet sker under hensyntagen til biodiversitet og bevaring af gamle træer.

"Vi har flere træer i parkerne som er omkring 150 år gamle. Dem vil vi gerne bevare, og de har brug for plads og lys. Vi gør det både af hensyn til tæerne, men også af hensyn til de plante- og dyrearter, der er afhængig af de gamle træer," siger skov- og landskabsingeniør i Randers Kommune Sigrid Lynæs.

1 / 4

Seneste nyheder

Nyheder