Fælleselevråd har anbefalinger til skoler og politikere

Randers Fælleselevråd afsluttede sin møderække i skoleåret 2022-23 med en fremlæggelse af projekter og anbefalinger for formanden for skole- og uddannelsesudvalget, skolechefen og lederen af Randers Ungdomsskole. Formandskabet vil på det kommende udvalgsmøde mandag den 12. juni 2023 fremlægge for hele skole- og uddannelsesudvalget.

”Vi har i skoleåret 2022-23 arbejdet i forskellige projektgrupper med konkrete produkter til skolerne samt anbefalinger til skoler og politikere. Blandt andet har vi sendt høringssvar til sundhedspolitikken i forhold til unges brug af nikotinprodukter og forældrenes muligheder for at tackle problematikken,” fortæller formand for fælleselevrådet Laura Drachmann Poulsen.

Randers Fælleselevråd har i to projektgrupper arbejdet med unge og nikotin. En gruppe har haft fokus på forebyggelse og en tidlig indsats i mellemtrinnet, mens en anden gruppe har haft fokus på forældres rolle.

”Vi mener, at den forebyggende indsats er et vigtigt værktøj til at sikre, at færre unge begynder på nikotinprodukter. Vi tænker, det er lettere at forebygge end at få unge, der allerede benytter sig af nikotinprodukter, til at stoppe med at bruge dem. Vi skal derfor allerede have fat i eleverne allerede i mellemtrinnet, da det er her, nogle af eleverne stifter bekendtskab med nikotin. Også forældrene skal klædes på til at tage snakken med deres børn. For eksempel med information om nikotinprodukterne ved forældremøder. Det er jo ikke længere blot cigaretter men også snus og de meget omtalte puff bars, som er oppe i tiden,” forklarer Laura Drachmann Poulsen.

Fælleselevrådet har også en anbefaling til politikerne og skolerne, at man har fokus på at forbedre de fysiske rammer og indeklimaet på skolerne og på at sikre gode skolemøbler.

”Det har stor betydning for vores trivsel og læring. Derfor håber vi også, at det, at alle folkeskolerne nu får undervisningsmiljørepræsentanter, vil være med til at sætte undervisningsmiljøet på dagsordenen,” slutter formanden for fælleselevrådet.

Anbefalingerne fra Randers Fælleselevråd blev overrakt til formanden for Randers Kommunes Skole- og uddannelsesudvalg Lise-Lotte Leervad Larsen på fælleselevrådsmødet den 20. april 2023.