Faglighed på dagsordenen

På Dronningborg Plejecenter bliver der hver anden måned sat særligt fokus på et nyt emne. Det er blandt andet med til at øge fagligheden.

Når man arbejder på et plejecenter, skal man have viden om mange forskellige områder og løse en bred vifte af opgaver. Derfor kan det være en god ide løbende at sætte ekstra fokus på specifikke emner, så medarbejderne sammen kan blive klogere på, hvordan man tilbyder borgerne den bedste pleje, samtidig med at man sikrer et godt arbejdsmiljø. På Dronningborg Plejecenter arbejder man ud fra et årshjul, hvor der hver anden måned er fokus på et nyt emne.

”Vi har alle brug for løbende at blive klogere på og tale om, hvordan vi kan håndtere de store og små udfordringer, som man møder i løbet af dagen på et plejecenter. Årshjulet hjælper også til at sætte ekstra fokus på et vigtigt emne, som vi fællesskab kan dykke ned i,” siger Jannie Maybritt Juul, centerleder på Dronningborg Plejecenter. Hun har udarbejdet årshjulet sammen med centersygeplejerske og centerterapeut.

Fra forflytninger til værdighed

Et nyt emne tages op hver anden måned. Det giver god tid til at komme i dybden og arbejde med emnet.

”Medarbejderne føler sig bedre klædt på til hverdagsarbejdet, og de er også blevet bedre til at sige, hvis de oplever udfordringer med en konkret opgave,” siger Sara-Maria Tchernavskaja, centersygeplejerske på Dronningborg Plejecenter.

Det nuværende årshjul har plejecentret arbejdet med siden september. I løbet af året bliver alle medarbejderne klogere på forflytninger og hjælpemidler, ernæring og udskillelse, værdighedskultur – værdigt liv og død, pårørendesamarbejde samt kvalitet og udvikling.

”Vi har altid fokus på, hvilke emner der er relevante for huset, men tager også emner op, som kan blive relevante på længere sigt. Det kan for eksempel være arbejdet med velfærdsteknologi – hvordan vi arbejder med det nu, og hvilke muligheder det giver os i fremtiden, blandt i forhold til dosering af medicin,” siger Sara-Maria Tchernavskaja.

Emner gribes forskelligt an

Det er forskelligt, hvordan de forskellige undervisningsmoduler udfoldes. I løbet af ugen er der typisk omkring halvanden time, hvor der bliver talt om et konkret emne inden for det overordnede tema. Ellers er det forskellige arbejdsgrupper, der præsenterer det enkelte felt og bestemmer, hvordan der skal arbejdes med det inden for nogle overordnede rammer.

”Da vi havde om forflytninger og hjælpemidler i efteråret var der for eksempel meget fokus på hands-on arbejdet. Centerterapeuten samarbejdede med vores forflytningsvejleder, hvor de interviewede medarbejderne for at blive klogere på, hvilken viden de ønskede inden for emnet. Ud fra det lavede de i løbet af de to måneder nogle undervisningsdage, blandt andet hvordan man hjælper en borger op, der er faldet,” siger Sara-Maria Tchernavskaja og fortsætter:

”Og da vi havde fokus på ernæring og udskillelse havde vi kommunens kontinens-team ude og undervise. Vi er et forholdsvist lille center, så vi kender godt hinandens funktioner, men når vi arbejder på den her måde, bliver vi endnu mere bevidste om hinandens nøglefunktioner, og hvordan vi i højere grad kan udnytte hinandens viden.”

Alle emnerne er koblet tæt sammen med de aftalemål, der er på omsorgsområdet i område nord. Samtidig er vigtige fokusområder inden for hvert emne, hvordan man arbejder med blandt andet dokumentation. Efter sommerferien evalueres årshjulet, inden plejecentret finder ud af, hvilke emner der skal sættes ekstra fokus på i det kommende årshjul for 2024/2025.