Første miljøresultater på vandmålinger omkring Nordic Waste er klar

Resultaterne for vandmålingerne er klar og de viser, at Randers Kommune er lykkedes med at beskytte Alling Å fra forurening indtil videre.

Randers Kommune konkluderer på baggrund af miljøresultaterne, at de afværgetiltag, der blev valgt, har resulteret i, at der er afværget en kraftig tungmetalforurening af Alling Å.

Kort fortalt viser udtagne vandprøver i Alling Å før og efter Nordic Waste, at der den 20. december var forhøjede koncentrationer af særligt tungmetaller nedstrøms Nordic Waste. Kort før prøvetagningstidspunktet var den midlertidige rørlægning af Alling Å kollapset. Det formodes at der i denne periode har været kontakt mellem vandet i Alling Å og materiale fra Nordic Waste.

Det er dog glædeligt, at allerede ved måling 23. december er der et stort positivt fald i særligt koncentrationer af tungmetaller og dette resultat er det samme i de efterfølgende målinger. Derfor er hovedkonklusionen er, at det er lykkedes at beskytte Alling Å indtil videre.

”Jeg er rigtig glad for, at vandprøverne viser de tal, vi havde forventet. Tallene understreger hvor alvorlig situationen var i dagene omkring jul. Risikoen for at Alling Å var blevet forurenet af tungmetaller den 20. december og dagene efter var så stor, at jeg næsten ikke tør tænke på, hvordan det havde set ud, uden vores tiltag,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

I miljøresultaterne, kan man altså læse, at der var en forhøjet koncentration af tungmetaller den 20. december sammenlignet med tallene fra målingerne fra den 23/12 og frem. Allerede den 23. december så tallene bedre ud og koncentrationen af tungmetaller var den 29. december kun svagt forhøjede og slet ikke forhøjede.

Rander Kommune konkluderer også ud fra målingerne, at der i Alling Å efter E45, (efter station 3), ikke blev fundet tungmetalværdier over den maksimale værdi for miljøkvalitet. Der er derfor ikke sket en påvirkning med tungmetaller nedenfor E45 i relation til håndtering af vandføringen forbi Nordic Waste. 

Se vandmålinger her på siden.

Kontakt:
Karen Balling Radmer, Kommunikationschef, 51562531 eller kbr@randers.dk