Fokus på kultur og fritid i årets demensuge

Uge 19 er den nationale demensuge i Danmark, og du kan komme til to forskellige arrangementer med fokus på kultur og fritid.

Sloganet for Demensugen 2024 er ”Ta’ med, afsted!” og dermed en opfordring til, at mennesker med demens kommer ud og er en del af fællesskabet i kulturtilbud, foreninger og lokale klubber. Og det hænger godt sammen med arbejdet i Randers Kommune.

”Vi har i flere år haft fokus på, at fritids- og kulturlivet er demensvenligt, så man som menneske med demens forsat kan være inkluderet i de aktiviteter, man altid har nydt at være en del af. Vi har blandt andet undervist i sportsforeninger og aktivitetsklubber for at gøre folk klogere på, hvad demens er, og hvordan det gode samvær med et menneske med demens er,” siger Jette Baagøe Jensen, demenskonsulent i Randers Kommune og fortsætter:

”Vi ved, at det er vigtigt for mennesker med demens at komme ud og stadig opleve at kunne være med, men for mange kan det være noget, man trækker sig fra, fordi man er bange for, hvordan andre tænker.”

To gratis arrangementer

I Demensugen 2024 kan mennesker med demens og deres pårørende komme til to gratis arrangementer:
Enghøj Kirke ønsker at have fokus på gode oplevelser for mennesker med demens og deres pårørende. De har planlagt et sangarrangement den 7.maj kl. 10.30- ca. 11.30. Til arrangementet er der fællessang af gamle, kendte sange og salmer, og indimellem fortælles små historier eller andet, hvor alle kan være med. Derudover vil der være en demenskoordinator til stede.

Arrangement på Randers Naturcenter foregår d. 8. maj fra kl. 11-13.
- Velkomst kl. 11.00 ved demenskoordinator Helle Høgsted
- Leder på Naturcenteret Helle Marie Taastrøm fortæller om stedet, og hvordan man kan bruge det i åbningstiden.
- God stemning i ”Demenshytten” med bålkaffe og the. Vi synger nogle sange, et par levende dyr vises frem af naturhjælpere, demensrygsække bliver fremvist, og der er mulighed for at gå rundt på naturcenteret og se området.
- Bålsuppe til alle kl. 12 og snak hen over bordet
Udover de to arrangementer besøger demenskonsulenter og demenskoordinatorer også kulturinstitutioner, som Randers Kommune endnu ikke har haft et samarbejde med om, hvordan man sikrer demensvenlighed.

Under demensugen kan du lytte til sangen Ta’ Med, afsted”, der akkompagneres blandt andet af Rugsted & Kreutzfeldts hit ”Ta’ med” fra 1985. En sang, der er fokus på nationalt.

Randers Kommune har en lokal demensalliance, i samarbejde med Randers Bibliotek, Museum Østjylland, Randers Naturcenter, Alzheimerforeningen og Ældresagen, hvor der løbende planlægges demensvenlige arrangementer i løbet af året. Ved behov for yderligere oplysninger, kontakt Jette Baagøe Jensen på Jette.Baago.Jensen@randers.dk eller tlf. 29372125.