Foreningsidræt skal lette unges adgang til arbejdsmarkedet

Unge mennesker bliver nu introduceret til foreningsidræt i Randers. Målet er at øge deres chance for at få en uddannelse og et arbejde, når de bliver en del af foreningsidrætten.

En af aktiviteterne, de unge har stiftet bekendtskab med, er Combat Archery fra RgF, hvor to hold dyster mod hinanden med bue og pil. Foto: Randers Kommune

Unge mellem 18 og 30 år fra Randers blev onsdag 27. september introduceret til seks forskellige lokale foreninger på Langvang Stadion. De prøvede både basketball, floorball, fodbold, løb, gang, bueskydning, dart og petanque.

"Jeg håber, at de unge har haft en rigtig sjov dag og har prøvet en masse forskellige sportsgrene, som de måske ikke har prøvet før eller i dag har oplevet på en anden måde end tidligere. Og måske at det har givet dem smag for det, og at de kan finde på at melde sig ind i en forening," siger Jesper Jakobsen, projektleder for Bevæg Dig For Livet i Randers Kommune - et projekt, som sigter mod at få flere til at vælge foreningsidrætten til.

Vejen mod en karriere

De unge mennesker, som onsdag besøgte Langvang, går til dagligt på henholdsvis Daghøjskolen i Randers og Tradiums job- og uddannelsesforløb. Fælles for dem alle er, at de er parate til at komme i uddannelse eller arbejde. Og netop uddannelse eller arbejde er målet med, at de nu bliver introduceret til foreningsidrætten.

"Det er intentionen, at vi får sat gang i en udvikling, som på sigt skal bidrage til at flere af de unge bliver en del af foreningslivet. Når de unge begynder at dyrke sport og gå til en regelmæssig aktivitet i deres fritid, så smitter det af på deres chancer og muligheder for at gennemføre en uddannelse og komme i arbejde. At dyrke sport i fritiden giver så meget til selvtilliden og ens personlige udvikling. Så derfor er det så vigtigt, at vi giver de unge mennesker indblik i de mange gode muligheder, de har for at dyrke idræt her i Randers," siger Jesper Jakobsen.

Idrætsdagen er en del af projektet "Sind, Krop og Klub" hvor idrætsforeningerne, i samarbejde med Daghøjskolen i Randers og Tradium, har fået støtte fra §18-midler, som er midler, der gives til frivilligt socialt arbejde. I de kommende måneder vil de unge også blive inviteret ud i foreningerne for at mærke stemningen og fællesskabet omkring idrætten der. Det gælder blandt andet Randers Cimbria, Randers Raptors, RgF, Dronningborg Boldklub og Vi Løber I Randers.

Ansatte på jobcentret deltog også

Jobcentrets konsulenter og sagsbehandlere, som til dagligt arbejder med at vejlede og hjælpe de unge i uddannelse og ind på arbejdsmarkedet, bakkede også op og deltog i aktiviteterne på Langvang.

"Frisk luft og bevægelse gør også en masse godt for os ansatte i jobcentret. Samtidigt er det en hyggelig dag, hvor vi møder de unge i nogle andre omgivelser, end vi er vant til. Og vi møder underviserne fra Daghøjskolen og Tradium, som til dagligt underviser de unge, i nogle uformelle rammer. Det er med til at styrke vores samarbejde, så vi har de bedste forudsætninger for at hjælpe de unge i den rigtige retning," siger Pia Fischer Bendtzen, leder af Uddannelseshuset under Jobcenter Randers.

Planen er, at foreningsidrætsdagen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.

Spillerne fra Randers Cimbria gav en smagsprøve på, hvad basketball er for en størrelse. Foto: Randers Kommune