Formanden for Randers Fælleselevråd bliver ny formand for Danske Skoleelever

En 15-årig skoleelev fra Randers får nu en særdeles betydningsfuld post i elevdemokratiet. Laura Drachmann Poulsen fra Tirsdalens Skole er blevet valgt som formand for den tværpolitiske elevorganisation, Danske Skoleelever, der repræsenterer alle skoleelever i Danmark

Kommende formand for Danske Skoleelever, Laura Drachmann Poulsen, Foto: Mathias Keimling, Danske Skoleelever

Selvom listen af titler allerede er lang for fælleselevrådsformanden Laura Drachmann Poulsen fra Randers, rækker ambitionerne videre for den 15-årige skoleelev. Udover at være fælleselevrådsformand er hun også elevrådsformand på Tirsdalens Skole, sidder i skolebestyrelsen og er konstitueret næstformand for Danske Skoleelever. Senest er hun blevet valgt som ny formand for Danske Skoleelever. Der var ikke nogen modkandidater til posten, men elevernes generalforsamling havde tillid til, at Laura kan varetage posten.

"Det er selvfølgelig mega fedt at få tillid fra alle eleverne til generalforsamlingen. Nu glæder jeg mig bare til at begynde arbejdet og gøre en masse gode ting for eleverne," siger Laura Poulsen.

Officielt overtager hun formandsposten den 1. juli. Som formand for Danske Skoleelever vil hun repræsentere landets folkeskoleelever og kæmpe for deres interesser i den offentlige debat.

Randers Kommune understøtter elevdemokratiet

"For mig er det ikke nogen overraskelse, at en elev fra Randers har fået formandsposten i Danske Skoleelever. Jeg kender Laura fra vores samarbejde om flere skolepolitiske emner. Senest har hun været en fremragende samarbejdspartner i tilblivelsen af et seksualundervisningsforløb til alle skolerne i kommunen. I udvalget sætter vi stor pris på elevernes input - det er trods alt dem, der ved mest om, hvad der gør en god skole. Jeg vil opfordre interesserede elever til at engagere sig i elevrådene rundt omkring, da det gør en forskel," siger Lise-Lotte Leervad Larsen, formand for skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune.

Elevdemokratiet i Randers Kommune understøttes af både Ungdomsskolen og børne- og skoleforvaltningen, som hjælper med at skabe kontakt til byrådspolitikerne og faciliterer fælleselevrådsmøderne, hvor alle kommunens elevråd er repræsenteret. Noget, den kommende formand for Danske Skoleelever sætter pris på:

"Jeg synes, at Randers Kommune gør mange gode ting for elevdemokratiet. En af grundene til, at jeg er blevet så engageret i elevdemokratiet, er, at politikerne i Randers både lytter til og handler på de input, vi elever har. Det er fedt, at skole- og uddannelsesudvalget har den holdning, at vi elever er dem, der ved mest om vores skoledag," siger hun.