Forslag om at sammenlægge væresteder kommer i høring

Et forslag om at lægge værestedet Perron 4 sammen med Slotsgården kommer nu i høring. Det har byrådet besluttet på mødet den 17. juni 2024.

De fysiske rammer på værestedet Perron 4 er ikke velegnet til at imødekomme de behov, som borgerne kommer med. Og derfor har forvaltningen haft en dialog med Kirkens Korshær, der driver værestedet Slotsgården, om at lægge de to væresteder sammen.

Begge parter ser både faglige og økonomiske fordele ved at lægge tilbuddene sammen i lokalerne på Slotsgården, og nu skal forslaget om en sammenlægning i høring. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 17. juni 2024.

Perron 4 er et værested for personer over 25 år med særlige sociale udfordringer, eksempelvis hjemløshed eller psykiske problemer. Ud over mulighed for samvær, kan borgere på Perron 4 fx få hjælp til økonomiske spørgsmål, samtaler om misbrug eller læsning af post. En sammenlægning af de to væresteder vil ikke ændre på målgruppen og tilbuddene til brugerne.

Forslaget om en sammenlægning af de to væresteder kommer i høring på Randers Kommunes høringsportal, og personalet på Perron 4 og Slotsgården vil sørge for at hjælpe brugerne med at få lavet et høringssvar, hvis der er ønske om det. Derudover kommer forslaget også i høring i Udsatterådet og relevante MED-udvalg

Efter høringen vil forslaget blive fremlagt for fagudvalg og byråd i løbet af august, og bliver det her besluttet at lægge værestederne sammen, vil Perron 4 flytte til Slotsgården pr. 1. oktober 2024.

Afstemningsresultat

Sag nr. 240 blev vedtaget med 26 stemmer for og 5 imod. Imod stemte Enhedslisten, Velfærdslisten, Beboerlisten, Dansk Folkeparti og Henriette Malland (UP).

Læs mere om sagen på byrådets dagsorden

Seneste nyheder