Forvandlingen af Justesens Plæne får støtte fra Nordea Fonden

Justesens Plæne skal fremover både beskytte byen mod stormflod og være et attraktivt, bynært naturområde. Og nu - kort før anlægsarbejdet går i gang - får projektet 1 million kroner i støtte fra Nordea Fondens "Her gror vi"-pulje til at udvikle et kommende bevægelsesområde med input fra byens borgere og til faciliteter og aktiviteter omkring biodiversitet. Også Klyngehuset Kronjylland får støtte fra fonden.

"I byrådet har vi sat et højt ambitionsniveau for det nye Justesens Plæne, der bliver et spændende bynært naturområde, som samtidig får en vigtig funktion i den fremtidige beskyttelse af Randers by mod stormflod. Pengene fra Nordea Fonden vil gøre det muligt at hæve ambitionsniveauet yderligere for det planlagte bevægelsesområde og for de naturformidlingsaktiviteter, der fremover bliver knyttet til stedet. Så det er naturligvis en rigtig god nyhed, at fonden ønsker at støtte projektet," siger borgmester Torben Hansen.

I forvejen har byrådet afsat 15 millioner kroner til forvandlingen af Justesens Plæne og med støtten på 1 million kroner fra Nordea Fondens "Her gror vi"-pulje bliver det muligt at udvikle plænens nye bevægelsesområde med input fra byens borgere. Desuden bliver der flere penge til faciliteter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i stedets natur og biodiversitet. Det er nemlig planen at lave tilbud om naturformidling i samarbejde med Randers Naturcenter, så børn og voksne kan opleve og lære mere om den vilde natur midt i Randers by.

Grønt mødested

På Justesens Plæne skal der etableres et grønt dige, der på sigt bindes sammen med resten af Klimabåndet til en sammenhængende højvandsbeskyttelse gennem Randers Midtby. Samtidig kommer et åbent madpakkehus, et bevægelsesområde i naturmaterialer, beplantning med høj biodiversitet og rekreativ værdi, stensætning i åbrinken, så tidevandet kan opleves og en buet træbro med mulighed for ophold ved vandet. Endelig bliver der etableret et ankomstområde med toiletbygning og cykelparkering.

Sideløbende med det kommunale projekt etablerer Vandmiljø Randers en pumpestation på stedet. Den skal sikre, at vand fra byen fortsat kan ledes ud i Gudenåen, hvis vandstanden er høj. Pumpestationen bliver etableret, så den arkitektonisk indgår som en helhed sammen med diget og med siddemuligheder på toppen.

Også støtte til Klyngehuset Kronjylland

Justesens Plæne er et af 57 projekter, der samlet modtager 37,7 mio. kr. fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje. Og projektet er ikke det eneste i Randers Kommune, der får støtte. Klyngehuset Kronjylland får nemlig 700.000 kroner til at få bynaturen til at gro og fællesskabet til at vokse.

"Vi er enormt begejstrede over den idérigdom og det engagement, de støttede projekter er udtryk for. Danmark er fyldt med både frivillige ildsjæle og professionelle aktører, der virkelig lægger sig i selen for at fremme fællesskabet, bæredygtigheden og det gode liv i byerne," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Opgaven med at etablere det nye Justesens Plæne er lige nu på vej i udbud, og forventningen er, at den valgte entreprenør kan gå i gang til september. Selve plænen ventes at være klar til brug inden sommeren 2024, mens etableringen af pumpestationen, ankomstområde og toiletbygning tager lidt længere tid.