Fussingø Naturbørnehave og Naturbussen lukker

Randers Byråd har på mødet den 29. april 2024 besluttet at følge indstillingen fra børne- og familieudvalget om at lukke Fussingø Naturbørnehave og Naturbussen. Lukningen bliver gennemført til sommer, hvor børn og personale i stedet får plads i andre institutioner.

29. april 2024

Med virkning fra 1. august 2024 lukker Fussingø Naturbørnehave og Naturbussen, der er en ordning hvor børn hver dag bliver kørt fra Børnehuset Hørhaven til Fussingø Naturbørnehave. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 29. april 2024.

Dermed har byrådet valgt at følge indstillingen fra børne og familie-udvalget, der nåede samme konklusion, da de behandlede sagen den 9. april.

Skærpet tilsyn

Fussingø Naturbørnehave har været under skærpet tilsyn siden 2023. På den baggrund har der i den seneste tid været hyppige uanmeldte besøg af Børnefagligt Udviklingscenter, og generelt er der sket en positiv udvikling i den pædagogiske praksis - senest konstateret ved et tilsyn den 1. marts 2024.

I forældregruppen er der desuden opbakning til institutionen. Men på baggrund af lokale dialoger med både personalegruppen, MED-udvalg og ledelsen vurderer forvaltningen, at der ikke er de nødvendige vilkår for at drive et tilstrækkeligt pædagogisk og økonomisk bæredygtigt dagtilbud. Derfor havde forvaltningen anbefalet at igangsætte lukningen.

Børn og personale får plads andre steder

Lukningen af Fussingø Naturbørnehave og Naturbussen betyder, at børnene i stedet får plads i andre institutioner, mens personalet fortrinsvist vil blive omplaceret til institutioner indenfor Dagtilbud Nordvest.

Fussingø Naturbørnehave har en kapacitet på 26 børnehavebørn og Naturbussen har en kapacitet på 24 børnehavebørn. Med den nuværende søgning til institutionen var forventningen, at der efter sommerferien ville gå 6 børn i naturbørnehaven og 7 børn ville være tilknyttet Naturbussen, i alt 13 børn.

Fussingø Naturbørnehave har til huse i et lejemål, der er indgået med Naturstyrelsen. Som en del af byrådets beslutning skal der senere tages stilling til, hvad der skal ske med lejemålet.

Afstemningsresultat

Sag nr. 151 blev vedtaget med 27 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Christian Boldsen og Beboerlisten undlod at stemme.

Læs mere om sagen på byrådets dagsorden.

Seneste nyheder

Nyheder