GEUS-rapport er godt nyt

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS har netop offentliggjort en rapport om jordskredet ved Nordic Waste og scenarier for udviklingen af skredet. GEUS beskriver, at jordskredet er ved at stabilisere sig, og der er ikke risiko for at jordskredet kan nå huse i Ølst.

Jordskredet mod øst er blevet standset af bakkedraget. Foto: Randers Kommune

”Jeg er meget lettet på vegne af borgerne i Ølst, og samtidig er jeg rigtig glad for, at det viser, at indsatsen indtil videre har virket. Nu handler det om at fortsætte arbejdet med situationen ved Nordic Waste,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Det er Miljøstyrelsen, som har bestilt rapporten, og den beskriver, hvordan jordskredet maksimalt kan udvikle sig – altså hvor langt frem jordskredet kan forventes at udbrede sig.

Her viser såkaldte udløbsmodelleringer, at jordskredet i fronten har nået ådalen ved Gammel Århusvej, hvor terrænet er højere på den modsatte side. Og dermed kan jordskredet ikke løbe længere frem i østlig retning – til gengæld vil det sprede sig ud til begge sider – i syd i retning af den opdæmmede Alling Å og mod nord i retning mod Ølst. Men end ikke i ’ worst case scenarium’ vil jordskredet nå til beboelse i Ølst.

Afgravning virkede

Samtidig viser GEUS’ modellering, at det har haft betydning for jordskredets udbredelse, at der er blevet gravet betydelige mængder jord væk fra fronten af jordskredet. Og afgravningen i syd har også betydet, at dæmningen som adskiller rent å-vand fra Alling Å og forurenet overfladevand i bassiner, har overlevet.

I rapporten står:

’Udløbsmodellering foretaget af Norges Geologiske Undersøkelse viser, at arbejdsområde og dæmning ved Nordic Waste vil kunne påvirkes af jordskreddet, hvis jordskreddet løber længere ud. Den hidtidige afgravning af jord fra den sydlige del af jordskreddet har imidlertid kunne følge med bevægelsen af jordskreddet og dermed sikret infrastrukturen i dette område.’

”Jeg er glad for at konstatere, at det store arbejde med at grave jord væk fra jordskredet, har bidraget til at vi har kunnet redde Alling Å og også til at forhindre, at jordskredet ikke har bredt sig mere end det har,” siger Torben Hansen og fortsætter:

”Det er ydet en gigantisk indsats. Kæmpestor tak til alle, der har bidraget, har gravet, kørt jord væk, og i al slags vejr har gjort deres for at forhindre katastrofen.”

Arbejdet med at afværge situationen ved Nordic Waste fortsætter, hvor især overfladevandet udgør en udfordring. Samtidig fortsætter overvågningen af jordskredet med ugentlige overflyvninger og opmålinger via drone, sådan at det kan ageres på eventuelle forandringer.

Se den fulde rapport på GEUS' hjemmeside