Her bliver jord fra Nordic Waste kørt hen

Randers Kommune kører lige nu jord til Forsvarets arealer i Tirstrup, hvor der tages prøver af det. På baggrund af prøverne træffes beslutning om, hvilken godkendt modtager, jorden køres til

Situationen udvikler sig hele tiden og det gælder også for midlertidig placering af jord til test.

Derfor har vi her lavet et overblik over hvordan situationen ser ud lige nu.

Her placerer vi jord til test lige nu

  • Tirstrup(Forsvarets arealer)

Når det er testet flyttes det til godkendt jordmodtager

  • Aalestrup – Gunnar Nielsen A/S.
  • Randers Havn
  • Fasterholt (Herning)
  • Støjdragen i Silkeborg
  • RGS 90 (Ligger i Balle)

Her har vi tidligere placeret jord til test

  • Ørneborgvej (Affaldsterminalen i Romalt)

Her overvejer vi at placere jord til test

  • Juventusvej i Paderup

Juventusvej er et af de områder, vi overvejer at tage i brug til jord fra Nordic Waste, der skal testes, men beslutningen er ikke truffet endnu. Der er både økonomiske og logistiske overvejelser forbundet med beslutningen.

Før området kan komme i brug, skal området asfalteres på ny. Vi forventer at træffe den endelige beslutning på et senere tidspunkt. Følg med på randers.dk.

Læs mere om jord og jordprøver på randers.dk