Hverdagsrehabilitering styrker livskvalitet

Arbejdet med hverdagsrehabilitering er vigtigt rundt om på kommunens plejecentre. En af dem, der arbejder med at styrke beboernes egne evner, så de kan leve det hverdagsliv, de ønsker, er, Mathilde Hostrup Overgaard, fysioterapeut på Kildevang.

Jeg vil selv gå med min stok, kunne gå en tur hjem til familien eller selv kunne klare mine toiletbesøg. Ønskerne fra beboerne på Kildevang er forskelligartede. Her spiller Mathilde Hostrup Overgaard og hendes kollegaer en stor rolle for at hjælpe den enkelte med fortsat at leve det hverdagsliv, de ønsker.

"Flere af vores beboere kan fint selv formulere, hvad de ønsker hjælp til, men der er også mange, der ikke kan, og her er det vigtigt, at vi hjælper med at finde frem til deres ønsker, blandt andet ud fra deres adfærd og nonverbale kommunikation," siger Mathilde Hostrup Overgaard, fysioterapeut på Kildevang.

Grundpille i tværfagligt samarbejde

Omdrejningspunktet i arbejdet med hverdagsrehabilitering er samarbejde på tværs af fagligheder. Mathilde Hostrup Overgaard mødes med sine kollegaer til tværfaglige møder, hvor fokus er på de enkelte beboeres behov og ønsker. Konkret bliver alle beboernes behov analyseret, og ud fra det lavet en vurdering af, hvordan man i fællesskab bedst understøtter de behov, som beboerne har brug for, bliver dækket.

"Her er det også vigtigt, at vi hjælper med at gøre beboernes ønsker og håb realistiske. Vil man for eksempel gerne gå med sin stok inde i sin lejlighed, sætter vi nogle delmål, som vi arbejder med et ad gangen. Det kan være små øvelser, som skal laves hver dag. Nogle gange når vi hen til det overordnede mål, og andre gange reviderer vi målet undervejs," siger Mathilde Hostrup Overgaard.

I arbejdet med at styrke og opretholde beboernes egne evner er det også essentielt, at beboerne får en følelse af, at de stadig er en del af det hverdagsliv, som fyldte en gang. Det kan være, at terapeuterne sammen med den enkelte tager hen til banken for at hæve penge eller i supermarkedet for at handle.

"Det er rigtig vigtigt, at beboerne også selv får lov, og at de føler, at vi inddrager dem, så de er inkluderet i hverdagens gøremål. Vi har alle brug for at mærke, at der er brug for os. Derfor lader vi for eksempel også, de beboere, der har lyst, være med til at passe de høns vi har eller skrælle kartoflerne til maden. Det bidrager ganske enkelt til livskvalitet og livsglæde for den enkelte," siger Mathilde Hostrup Overgaard.

Kommer helt tæt på beboerne

Mathilde Hostrup Overgaard har været ansat som centerterapeut på Kildevang siden 2020, og det er et job, som hun er rigtig glad for.

"Det er meget spændende at arbejde med plejehjemsbeboere. Som fysioterapeut skal man virkelig være kreativ nogle gange, når man skal hjælpe med at styrke og opretholde den enkeltes færdigheder. Det mange nok forbinder med genoptræning, skal tænkes på en helt anden måde, når man arbejder med vores beboere. Ens pædagogiske evner bliver blandt andet sat på prøve," siger Mathilde Hostrup Overgaard og fortsætter:

"Samtidig bliver man en del af beboernes liv og hverdag. For nogle bliver vi lidt de tætteste, og det er på mange måder smukt, at vi får lov at blive lukket ind på den måde."

Seneste nyheder

Nyheder