Hvorfor holder skolerne lukket på store bededag?

I Randers Kommune holdes der undervisningsfri den 26. april 2024 på skolerne, men fra 2025 og frem vil det være en almindelig skemalagt undervisningsdag.

Som mange allerede er bekendte med, blev store bededag afskaffet som arbejdsfri helligdag sidste år. Det betyder at fra i år, er store bededag altså en almindelig arbejdsdag med løn.

I mange kommuner, herunder Randers Kommune, vedtages planer for skolerne på forhånd og mange år frem i tiden. Planen for det efterfølgende skoleår var derfor fastlagt, da afskaffelsen af store bededag blev besluttet. Af hensyn til dette samt de konfirmationer, der måtte skulle afholdes den 26. april, bliver det i år en undervisningsfri dag. Fra 2025 og frem have almindelig skemalagt undervisningsdag, og der placeres en fridag på et andet tidspunkt af året for at det kan gå op med 200 skoledage.

For elever i 0.-3. klasse, der er tilmeldt SFO tilbydes mulighed for pasning denne dag, mens der for 4.-7. klasse ligeledes er åbent for de kommunale juniorklubber for de børn og unge, som er indmeldt i disse.

Seneste nyheder

Nyheder