Ideer og forslag til Klimabroen er vigtige for den videre planlægning

Randers Kommune har modtaget 71 ideer og forslag til den kommende planlægning for Klimabroen over Randers Fjord. Alle bemærkninger bliver nu bearbejdet i forvaltningen, inden de om nogle måneder kommer til politisk behandling i byrådet. Her skal byrådet også tage stilling til den videre proces.

"Klimabroen kommer til at få stor betydning for mulighederne for at udvikle Randers, og den vil forandre byens udtryk, arealer og trafikmønstre. Det bliver også et meget stort anlægsprojekt, og derfor er det vigtigt, at vi får tænkt os rigtig godt om og, at vi forholder os til både ideer og bekymringer. Derfor vil jeg gerne takke for det store engagement og de mange høringssvar, som bliver vigtige i det videre arbejde med planlægningen, siger Claus Berggren, der er formand for erhvervs- og planudvalget.

Høringen om planlægningen for Klimabroen over Randers Fjord fandt sted i perioden fra den 4. januar 2024 til 22. februar 2024, og forvaltningen har modtaget i alt 71 høringssvar.

Find høringsmaterialet og se alle høringssvar

Knap 500 til borgermøder og orienteringsmøde

Undervejs i høringen har der været afholdt to offentlige borgermøder og et orienteringsmøde for mere direkte berørte grundejere. Omkring 500 borgere har samlet set deltaget i møderne.

"Det har været utrolig interessant at lytte til rigtig mange konstruktive ideer, spørgsmål og kommentarer på møderne. Og nu glæder jeg mig til at dykke ned i høringssvarene, så vi kan få lavet det bedst mulige projekt for kommunen," siger Claus Berggren.

Noget af det, der blandt andet har været fremme på både borgermøder, og som går igen i flere høringssvar, er frihøjden i slusen, hvor ønsket er, at den kan blive lidt højere. Linjeføring af vejen, så trafikanter i højere grad vil køre ad Toldbodgade i stedet for Udbyhøjvej har også været et emne. Og det samme har et ønske om en gangtunnel, så fodgængere og cyklister ikke vil skulle krydse den nye firesporet vej for at komme hen til den nye lystbådehavn. Både disse forslag og alle øvrige ideer vil nu blive bearbejdet i forvaltningen inden de sendes videre til politisk behandling.

Klimabroen løser udfordringer og skaber muligheder

Klimabroen skal etableres, fordi den vil give en bedre afvikling af trafikken, den vil udgøre en væsentlig del af beskyttelsen af byen mod stormflod, og den er forudsætningen for realiseringen af Flodbyen.

Det forventes at byrådet skal behandle ideer og forslag og tage stilling til den videre proces til sommer. Når planlægningen bliver endnu mere konkret, vil der komme nye offentlige høringer og politiske beslutninger. Derudover skal der laves en række undersøgelser og forberedelser, og derfor vil der gå nogle år, før selve anlægsarbejdet kan gå i gang.

Klimabroen kommer til at bestå af en bro over fjorden, en dæmning over det nordlige havnebassin og en ny vej på nord- og sydsiden. Den har et samlet ankerbudget på 559 millioner kroner.

Læs mere om projektet på klimabroen.dk