Indvielse af Børnehuset Elmehaven

Børnehuset Elmehaven, tidligere vuggestuen Minimax, er nu officielt indviet efter et års tid med genhusning og nyt byggeri. Med en ny tilbygning kan børnehuset nu tilbyde plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Sammen med borgmester Torben Hansen klippede børnene snoren ved indvielsen.

Der var pyntet med flag og rødt bånd ved Børnehuset Elmehaven torsdag 8. februar 2024, hvor børn og personale stod klar til at tage imod gæster. En tilbygning og ombygning af institutionen var blevet færdig, og det skulle fejres ved en officiel indvielse med borgmesterbesøg, taler, snorklip og rundvisning efterfulgt af kaffe og kage.  

Bente Devantie, Dagtilbudsleder af Dagtilbud Midt, bød først velkommen, hvorefter Nancy Engberg, pædagogisk leder i Børnehuset Elmehaven, holdt en tale. I talerne blev der udtrykt glæde over det ”nye” børnehus, der kommer til at skabe en god ramme for leg, musik, kreativitet i nye fællesskaber. I talerne lød der også en stor tak til alle de involverede.

Bygningen, hvor vuggestuen Minimax oprindeligt holdt til, er bibeholdt. Med den nye tilbygning, er der nu plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, som er særligt efterspurgt, fortalte Borgmester Torben Hansen i sin tale: ” Mange forældre er glade for, at de kan have både det yngste barn og det lidt ældre barn i den samme institution. Gode overgange mellem vuggestue og børnehave skaber sammenhæng i barnets liv”.  

Efter talerne bad borgmesteren alle de fremmødte om at tælle ned sammen, hvorefter Ava og Hannah, der henholdsvist repræsenterede vuggestue og børnehave, klippede det røde bånd over.

Fællesskab i nye rammer

Børnehuset Elmehaven har på nuværende tidspunkt 90 børn fordelt på 2 børnehavestuer, 4 vuggestuer og 1 stue for de ældste vuggestuebørn. I tilbygningen er der to etager, hvor hver etage har en stue til vuggestuebørn og en stue til børnehavebørn. Det skal nemlig være nemmere for de ansatte at arbejde sammen på tværs af teams, så der skabes en sammenhæng og en tryg overgang for børnene.

”Selvom Elmehaven er et stort hus, er der i indretningen, på den enkelte stue og i samarbejdet stuerne imellem, taget højde for at børnene kan indgå i små såvel som store børnefællesskaber. Vi kan nu tilbyde børn og personaler opdaterede legemiljøer som gerne skal pirre både børnenes nysgerrighed og legelyst”, siger Nancy Engberg.

I sammenbygningen mellem den nye tilbygning og den oprindelige bygning er der etableret et cafeteria, der giver et naturligt samlingssted for børnene. I den oprindelige bygning er der lavet et lyst, stort multirum, flere stuer til vuggestue og børnehave, og et personalerum

Stigende behov for dagtilbudspladser

Børnehuset Elmehavens udvidelse er et led i en række planlagte dagtilbudsbyggerier i Randers Kommune. Byggerierne skal være med til at sikre tilstrækkelig med dagtilbudspladser til kommunens børn.

”Randers Kommune er i vækst. Vi har netop rundet borger nummer 100.000 i kommunen. Der er brug for flere dagtilbudspladser i disse år. Det skal de 100 nye børnehavepladser her i Børnehuset Elmehaven gerne hjælpe med til”, siger Torben Hansen.

Der er flere nye daginstitutioner på vej i Randers Kommune. I Munkdrup skal byggeriet stå klar til indflytning 1. marts 2024. Første spadestik er taget til en ny daginstitution i Dronningborg, som forventes færdig i januar 2025. Desuden har byrådet besluttet at der skal bygges en ny daginstitution i 2025-2026. Placeringen af den nye daginstitution er endnu ikke besluttet.