Klimaservice til virksomheder med betydeligt klimaaftryk

Randers Kommunes medarbejdere har nu også et tilbud om Klimaservice med i tasken, når de besøger virksomheder i forbindelse med jobformidling, miljøtilsyn og erhvervsservice. Tiltaget skal bidrage til at understøtte virksomhedernes grønne omstilling ved at de får mulighed for at indgå i et tæt samarbejde med kommunen om at begrænse deres klimaaftryk.

"I Randers Kommune har vi en målsætning om at være klimaneutrale hurtigst muligt, og vores erhvervsliv er en helt central forudsætning for, at vi kan komme i mål. Derfor ser vi på, hvordan vi som kommune kan understøtte virksomhedernes grønne omstilling. Det er i den forbindelse, at vi har udviklet Klimaservice som en udvidet del af vores erhvervsservice," siger borgmester Torben Hansen.

Klimaservice er et gratis tilbud og går ud på, at de virksomheder der har et betydeligt klimaaftryk og ønsker at begrænse det, får tilbudt et tæt samarbejde med Randers Kommunes miljømedarbejdere om den grønne omstilling. Tilbuddet kan virksomheder fx få, når de har besøg af en jobkonsulent fra jobcenteret eller taler med en af kommunens erhvervskonsulenter om udvidelsesplaner. Det kan også være, når en af kommunens miljømedarbejdere er på tilsynsbesøg.

Grøn medarbejder som samarbejdspartner

Netop kommunens miljømedarbejdere er dem, som virksomhederne får mulighed for at få et tæt samarbejde med gennem Klimaservice. De har i forvejen et bredt kendskab til den grønne omstilling, og med Klimaservice bliver den viden nu bragt i spil på en ny måde.

"Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvad, der giver bedst mening at gøre. Nogle steder kan det dreje sig om at få skabt et netværk, så flere lokale virksomheder kan gå sammen om cirkulære forretningsmodeller. Eller det kan fx være bæredygtige tiltag på den enkelte virksomhed, hvor vi sammen med virksomheden kan lægge planen for at føre dem ud i livet," siger Jeannette Rosager-Hansen miljøingeniør i Randers kommune.

Effektiv begrænsning af klimaaftrykket

Når en virksomhed takker ja til et forløb med Klimaservice går samarbejdet derfor i første omgang ud på at skabe klarhed over, hvor det er bedst og mest effektivt at sætte ind, for at begrænse klimaaftrykket.

Forløbet tager udgangspunkt i den samlede klimabelastning før, under og efter virksomhedens produktion. Altså bliver der både set på, hvordan de råvarer, virksomheden køber har belastet klimaet, hvad klimabelastningen er under selve produktionen og hvordan virksomhedens færdige produkter belaster klimaet efter de er solgt.

Randers Kommunes medarbejdere besøger hvert år et stort antal virksomheder. Og selvom Klimaservice i første omgang tilbydes til virksomheder og erhverv med et betydeligt klimaaftryk er alle virksomheder velkommen til at kontakte erhvervsservice - uanset om spørgsmålet drejer sig om rekruttering af medarbejdere, byggetilladelser eller klimaspørgsmålet.

Læs mere og kontakt Randers Kommunes Erhvervsservice